Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Πατήστε στο ανάλογο αρχείο για να δείτε τους σχετικούς κωδικούς.
Σημειώνεται ότι οι ίδιοι κωδικοί θα χρησιμοποιoύνται και για το Σύστημα Συνοπτικών Διασαφήσεων Εισόδου (EXS), το οποίο αποτελεί μέρος του συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS).Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat1 - Country codes (Μέγεθος Αρχείου: 242.94Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2 - Custom Offices codes (Μέγεθος Αρχείου: 171.96Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat3 - Dangerous goods codes (Μέγεθος Αρχείου: 757.73Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat4 - Document types codes (Μέγεθος Αρχείου: 342.98Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat5 - Language codes (Μέγεθος Αρχείου: 216.07Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat6 - Methods of payment codes (Μέγεθος Αρχείου: 345.7Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat7 - Package codes (Μέγεθος Αρχείου: 265.25Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat8 - Transport mode codes (Μέγεθος Αρχείου: 174.15Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat9 - Specific mention codes (Μέγεθος Αρχείου: 167.34Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat10 - Specific circumstance indicator codes (Μέγεθος Αρχείου: 170.71Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας