Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Icon 26/02/2010 - Έχουν δημοσιευθεί οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS)
Icon 30/06/2010 - Έχουν δημοσιευθεί οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ΕCS) αναθεωρημένες μέχρι το KEL 0.19B.
Icon 30/9/2010 - Έχει τεθεί σε λειτουργία το δοκιμαστικό σύστημα εισαγωγών ICS


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας