Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Icon 14/05/2021 - Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών 2 (R.1)
Icon 07/02/2022 - Εφαρμογή Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα – Ανάπτυξη νέων τελωνειακών συστημάτων για ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον χωρίς χαρτί


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας