Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

BREXIT: Λήξη Μεταβατικής Περιόδου για Ηνωμένο Βασίλειο_Πρωτόκολλο για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία και ανακεφαλαιωτικοί πίνακες VIES

Back To Top