Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Υπεύθυνη Δήλωση για επιβολή μειωμένου Συντελεστή ΦΠΑ για την Αγορά ή Ανέγερση Καινούργιας Κατοικίας


Back To Top