Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Άμεση Φορολογία

Τήρηση Βιβλίων και Αρχείων


Φυσικά Πρόσωπα Επιχειρήσεις Ακίνητη Ιδιοκτησία Ηλεκτορνικές Υπηρεσίες


Τήρηση Βιβλίων και Αρχείων

Σύμφωνα με το άρθρο 30 (1) (β) του Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, όπως αυτός τροποποιήθηκε, κάθε πρόσωπο το οποίο αποκτά εισοδήματα από κέρδη, οφείλει να τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία με βάση τα οποία ετοιμάζει λογαριασμούς, στη βάση αποδεκτών λογιστικών αρχών, οι οποίοι λογαριασμοί, ελέγχονται από αδειοδοτημένο ελεγκτή, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113.


No documents foundΤελευταία Ενημέρωση στις:

21/01/2021 02:50:00 PM

 


Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe

Back To Top