Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Έντυπο απαλλαγής μίσθωσης ή και ενοικίασης ακίνητης ιδιοκτησίας από υπαγωγή ΦΠΑ


Back To Top