Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

η - Πληρωμές

   Εμπρόθεσμες πληρωμές - Άμεσης Φορολογίας

   (α)μέσω internet banking-εκτός από τα τέλη χαρτόσημων-με βάση τον αριθμό αναφοράς, που εμφανίζεται στην κατάσταση οφειλών στη Φορολογική Πύλη.

   (β)μέσω της διαδυκτιακής πύλης JCC smart.com - εκτός από τα τέλη χαρτοσήμων.

   Εκπρόθεσμες πληρωμές - Άμεσης Φορολογίας

   Μέσω internet banking-εκτός από τα τέλη χαρτόσημων-με βάση τον αριθμό αναφοράς, που εμφανίζεται στην κατάσταση οφειλών στη Φορολογική Πύλη.
Back To Top