Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Επιστροφή ΦΠΑ για επιχειρηματικά έξοδα σε άλλο Κράτος Μέλος

Σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική διαδικτυακή πύλη, για επιστροφή του Φ.Π.Α από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Υ.Φ.Π., εγκατεστημένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/9/ΕΚ της 12ης Φεβρουαρίου 2008.
 
1. Παραλαβή κωδικού για εγγραφή
2. Αίτηση Εγγραφής Υ.Φ.Π.
3. Αίτηση Εγγραφής Αντιπροσώπου
4. Πρόσβαση στο σύστημα
Back To Top