Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Μη Επιβολή Διοικητικού Προστίμου για υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων μέχρι και τις 6/12/2021 (ΤΦ1, ΤΦ1 Αυτ, ΤΦ4)

Back To Top