Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Γνωστοποιήσεις
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 179/1997:Προδιαγραφές ταμειακών μηχανών σύμφωνα με την παράγραφο 7(6) των Κανονισμών ΚΔΠ 29/97
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 224/2010:Αναθεωρημένες προδιαγραφές ταμειακών μηχανών σύμφωνα με την παράγραφο 7(6) της ΚΔΠ 29/97
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 107/2004:Έντυπο Ε.Πρ4_2003 - Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 52/2005:Έντυπο Ε.Πρ4_2004 - Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 108/2005:Αναθεωρημένες προδιαγραφές ταμειακών μηχανών (Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί) σύμφωνα με την παράγραφο 7(6) των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 29/97
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 578/2005:Έντυπο Ε.Πρ4_2005 - Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 40/2007:Έντυπο ΕΠρ1 ΛΟΓ_2006 _ Λογαριασμοί που επισυνάπτονται στην Δήλωση Εισοδήματος αυτοεργοδοτουμένου
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 39/2007:Έντυπο Ε.Πρ4_2006 - Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 58/2008:Έντυπο Ε.Πρ4_2007 - Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 59/2008:Έντυπο ΕΠρ1 ΛΟΓ_2007 - Λογαριασμοί που επισυνάπτονται στην Δήλωση Εισοδήματος αυτοεργοδοτουμένου
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 224/2010:Προδιαγραφές ταμειακών μηχανών σύμφωνα με την παράγραφο 7(6) των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 29/97
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 472/2014:Δέσμευση Τραπεζικών Λογαριασμών με βάση το άρθρο 9Β(11) των περί Εισπράξεως Φόρων Νόμων 1962 και 2014
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 153/2018:Γνωστοποίηση με βάση τα άρθρα 5(1Α) και 13(1)
Back To Top