Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Κανονισμοί
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 29/1997:Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Έκδοση Τιμολογίων και Αποδείξεων κα Τήρηση Αρχείων) Κανονισμοί του 1997
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 139/1999:Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) Κανονισμοί του 1999
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 95/2001:Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 915/2003:Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 360/2005:Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τόκους) Κανονισμοί του 2005
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 361/2005:Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Διαγραφή Οφειλόμενων Φορολογικών Χρεών) (Προσωρινές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2005
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 314/2006:Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 277/2008:Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Διαγραφή Οφειλόμενων Φορολογικών Χρεών (Καθορισμένα Φορολογικά Έτη) Κανονισμοί του 2008
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 227/2017:Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2017
Back To Top