Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

η - Πληρωμές


Για την πληρωμή αυτοφορολογιών, όπως προκύπτουν στη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2020 (ΤΦ1), πατήστε εδώ

Back To Top