Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Ε.Κ.Α.Τ. Υποβολή Δήλωσης και επικαιροποίηση στοιχείων

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α. ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙ Δήλωση Καταβολής (ΤΦ 1213) για την περίοδο αναφοράς 1/7/2021- 31/12/2021 και επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων

Το Tμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι, η 10η Ιανουαρίου 2022 είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης καταβολής κατ’ αποκοπή ποσού Φ.Π.Α. Ειδικού καθεστώτος Αστικών Ταξί (ΕΚΑΤ) (έντυπο Τ.Φ.1213) και καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α για την περίοδο 01/07/2021-31/12/2021.

Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της πιο πάνω Δήλωσης, θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί το έντυπο/επιστολή που έχει αποσταλεί μαζί με τη Δήλωση, για σκοπούς επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων και καθορισμού ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας (email), στοιχεία απαραίτητα για την μελλοντική μετάβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής της πιο πάνω Δήλωσης.

Σε περίπτωση που εκ παραδρομής δεν συμπληρωθεί, αυτή θα ζητηθεί όταν θα προσκομίσετε τη Δήλωση σας.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat202201 ΕΚΑΤ.pdf


Back To Top