Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Δραστηριοτήτες

Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου του Τμήματος Φορολογίας 2019-2021

Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου του Τμήματος Φορολογίας 2019-2021Στις 23 Σεπτεμβρίου 2018, διοργανώθηκε, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ημερίδα με θέμα την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου του Τμήματος Φορολογίας 2019 - 2021 και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης ως εργαλείου για την ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιων Οργανισμών.

Η παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου του Τμήματος Φορολογίας 2019-2021 έγινε από τον Έφορο Φορολογίας κ. Γιάννη Τσαγκάρη.

Ο κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων, Member of Board of Governors, Member of EUPAN, Digital Champion of Greece, παρουσιάσε την ελληνική εμπειρία της χρήσης του Κ.Π.Α. ως εργαλείου ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας Δημόσιων Οργανισμών.

Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου του Τμήματος Φορολογίας 2019-2021 Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου του Τμήματος Φορολογίας 2019-2021 Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου του Τμήματος Φορολογίας 2019-2021 Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου του Τμήματος Φορολογίας 2019-2021 Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου του Τμήματος Φορολογίας 2019-2021 Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου του Τμήματος Φορολογίας 2019-2021


Back To Top