Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Φ.Π.Α.

Ενστάσεις και Προσφυγές


Φυσικά Πρόσωπα Επιχειρήσεις Ακίνητη Ιδιοκτησία Ηλεκτορνικές Υπηρεσίες


Ενστάσεις και Προσφυγές

Εάν δεν συμφωνείτε με τη Βεβαίωση ΦΠΑ που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Φορολογίας, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση ή να καταχωρήσετε προσφυγή η οποία να υποστηρίζεται από τα απαραίτητα έγγραφα.

Α. Υποβολή ένστασης στον Έφορο Φορολογίας

Εάν δεν συμφωνείτε με τη Βεβαίωση ΦΠΑ που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Φορολογίας, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση στον Έφορο Φορολογίας, εντός 60 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της Βεβαίωσης ΦΠΑ.

B. Υποβολή Ιεραρχικής Προσφυγής στο Εφοριακό Συμβούλιο

Εάν δεν συμφωνείτε με (α)τη Βεβαίωση ΦΠΑ ή (β) την απόφαση του Εφόρου Φορολογίας στην ένσταση, μπορείτε να υποβάλετε ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο εντός 45 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της Διοικητικής πράξης της Βεβαίωσης ή της απόφασης στην Ένσταση.

C. Καταχώρηση Προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο

Εάν διαφωνείτε με (α) τη Βεβαίωση ΦΠΑ ή (β) την απόφαση του Εφόρου Φορολογίας στην ένσταση ή (γ) την απόφαση του Εφοριακού Συμβουλίου στη Βεβαίωση ΦΠΑ, μπορείτε να καταχωρήσετε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο εντός 75 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της Βεβαίωσης Φόρου/της απόφασης του Εφόρου/της απόφασης του Εφοριακού Συμβουλίου.

No documents foundΤελευταία Ενημέρωση στις:

26/02/2021 10:39:11 AM

 


Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe

Back To Top