Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Ad Hoc Οριζόντιες Δραστηριότητες


Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τη Νομοπαρασκευαστική Διαδικασία

Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για τη Νομοπαρασκευαστική Διαδικασία απευθύνεται σε λειτουργούς που εμπλέκονται στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη, τροποποίηση και την προώθηση νομοθετημάτων στα αρμόδια σώματα. Ο σκοπός του Eργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας. Τα προγράμματα αυτά, τα οποία μέχρι τώρα παρέχονταν από την ΚΑΔΔ αποκλειστικά ως οριζόντια μαθησιακή δραστηριότητα, προσφέρονται πλέον και μετά από αίτημα Πυρήνα/ων Μάθησης, προσαρμοζόμενα στα δεδομένα των ενδιαφερόμενων οργανισμών. Επισυνάπτεται ενδεικτικό Πρόγραμμα Εργασιών.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νομοπαρασκευαστική Διαδικασία-ΠρογραμμαΕργασιων.pdf (File Size: 1168,82Kb)

No documents found


Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi

Διαχείριση της Μάθησης