Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Πυρήνας Μάθησης ΚΑΔΔ


Μέλη Πυρήνα Μάθησης

Γιάννης Παναγιώτου, Λειτουργός Επιμόρφωσης (Συντονιστής)

Μάριος Μιχαηλίδης, Ανώτερος Λειτουργός Επιμόρφωσης

Ήβη Θεοφίλου, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’

Παναγιώτης Πέτσας, Λειτουργός Επιμόρφωσης

Παναγιώτα Χαραλάμπους, Λειτουργός Επιμόρφωσης

Μάριος Κωνσταντίνου, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’

Ευδοκία Πολυκάρπου, Β. Γραμματειακή Λειτουργός

Κατερίνα Χριστοδούλου, Β. Γραμματειακή Λειτουργός

No documents found


Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi