Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Δημοσιότητα / Εκδόσεις


Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων

Σχετική με το θέμα του Οδηγού Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι η εγκύκλιος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με αριθμό 1483 και ημερομηνία 21 Ιουνίου 2013


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΟδηγοςΣυμπεριφοραςκαιΔεοντολογιαςΔημοσιωνΥπαλληλωνΙουν2013.pdf (File Size: 821,75Kb)

No documents found


Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi