Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα


Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση - Διαχείριση Έργων - Διαδικτυακή Ημερίδα "Η Διαχείριση Έργων στο Δημόσιο Τομέα: Σύγχρονες Τάσεις, Προοπτικές και Προκλήσεις"


Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, διοργάνωσαν τη διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: «Διαχείριση Έργων στον Δημόσιο Τομέα – Σύγχρονες Τάσεις, Προοπτικές και Προκλήσεις», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Ο γενικός σκοπός της Ημερίδας ήταν να εισαγάγει τη Διαχείριση Έργων ως σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδο εργασίας στον δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στο πρότυπο που ανέπτυξε το Project Management Institute, δηλαδή το Project Management Professional (PMP). Το πρότυπο αυτό εμπεριέχει σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές με την υιοθέτηση των οποίων επιτυγχάνονται οι στόχοι του οργανισμού και η υλοποίηση διοικητικών αλλαγών.

Η ημερίδα σηματοδότησε την έναρξη της σύμβασης για τη Διαχείριση Έργων, διάρκειας 22 μηνών, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρύτερου ευρωπαϊκού έργου της ΚΑΔΔ «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία. Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε αναγκαίο από την ΚΑΔΔ όπως ενδυναμωθούν οι δημόσιοι λειτουργοί σε σύγχρονα εργαλεία Διαχείρισης Έργων με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή διοικητικών αλλαγών στους οργανισμούς τους. Ανάδοχος της σύμβασης είναι η κοινοπραξία ΚΕΣΕΑ και ICBS Διεθνές Κολλέγιο Αθηνών Α.Ε. .
Η διαδικτυακή ημερίδα είναι πλέον διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος, στην περίπτωση που θέλετε να την παρακολουθήσετε, πατώντας εδώ. Για να παρακολουθήσετε την οπτικογραφημένη διαδικτυακή ημερίδα θα πρέπει να κάνετε εγγραφή, σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ήδη.

Παρουσιάσεις, και Ερωτήσεις/Απαντήσεις της διαδικτυακής ημερίδας:Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Συγχρηματοδ Έργο ΚΑΔΔ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1744,4Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σύγχρ τάσεις, προοπτικές και προκλήσεις.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 7036,95Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σύμβαση για τη Διαχείριση Έργων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2916,36Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Η Αξία της Διοίκησης Έργων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 12949,81Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ερωτήσεις-Απαντήσεις.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 356,7Kb)


No documents foundΕκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)


Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi