ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ad Hoc Οριζόντιες Δραστηριότητες


Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Ισότητα των Φύλων

Η Ακαδημία, στα πλαίσια της απόφασής της για την αναγκαιότητα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα ισότητας των φύλων, προσφέρει, στα θέματα αυτά, δύο είδη μαθησιακών δραστηριοτήτων :

(α) Διήμερα εκπαιδευτικά εργαστήρια με θέμα «Η ισότητα των φύλων στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Δημόσια Υπηρεσία», τα οποία απευθύνονται προς τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και προς άλλα αρμόδια στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας που έχουν ρόλο να προωθούν την εφαρμογή της πολιτικής για την ισότητα των φύλων στους Οργανισμούς τους.

Στόχος της υλοποίησης των εν λόγω εργαστηρίων είναι γενικά η εμπέδωση και έμπρακτη εφαρμογή της πολιτικής για την ισότητα των φύλων στη Δημόσια Υπηρεσία.

Ειδικότερα, τα εργαστήρια αυτά δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να:

· Γνωρίσουν βασικές έννοιες για την ασυμμετρία των φύλων
· Γνωρίσουν το ουσιαστικό περιεχόμενο των ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών ισότητας των φύλων
· Γνωρίσουν το περιεχόμενο της κυπριακής νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση
· Αναγνωρίζουν και να χειρίζονται αποτελεσματικά ζητήματα που σχετίζονται με διακρίσεις στη βάση των διαφορών φύλου στην απασχόληση
· Προτείνουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές για προώθηση της ισότητας των φύλων στον Οργανισμό τους

Μέχρι το παρόν στάδιο έχουν διοργανωθεί 4 τέτοια διήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα.

(β) Μικρής διάρκειας παρουσιάσεις εντός των Οργανισμών, οι οποίες απευθύνονται προς όλο το προσωπικό του κάθε Οργανισμού. Οι παρουσιάσεις αυτές γίνονται από Επιστημονική Συνεργάτιδα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, μετά από κατευθείαν συνεννόηση των Πυρήνων Μάθησης των Οργανισμών με την Επιτροπή. Μέχρι το παρόν στάδιο έχουν διεξαχθεί 10 τέτοιες μικρής διάρκειας ενδοοργανωσιακές παρουσιάσεις.

Επίσης, σημειώνεται ότι στις 29 Μαρτίου 2012, η Ακαδημία πραγματοποίησε για τα μέλη των Πυρήνων Μάθησης των Οργανισμών Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Η ισότητα των φύλων στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Δημόσια Υπηρεσία», η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Στην εν λόγω Ημερίδα είχε για πρώτη φορά εξαγγελθεί η πρόθεση της Ακαδημίας για την διοργάνωση τόσο των διήμερων εκπαιδευτικών εργαστηρίων όσο και των ενδοοργανωσιακών παρουσιάσεων μικρής διάρκειας.

No documents found
Πίσω

_______________________________________________
© 2012 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργειο Οικονομικών
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης