Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα


Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση - Διαχείριση Έργων


Η Σύμβαση με τίτλο «Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων» στοχεύει στη μαθησιακή υποστήριξη οργανισμών της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας στη Διαχείριση Έργων με τη χρήση του προτύπου PMP. Οι Ειδικότεροι Στόχοι της Σύμβασης είναι οι ακόλουθοι:

    ·Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθοδήγησης και αξιολόγησης στη βάση του προτύπου PMP

    ·Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ημερίδας Παρουσίασης του προτύπου PMP

    ·Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθοδήγησης και αξιολόγησης τους στη βάση του προτύπου PMP


Με την ολοκλήρωση της Σύμβασης, θα διασφαλιστεί η αναμενόμενη αποτελεσματική μαθησιακή υποστήριξη 420, το μέγιστο, στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας τα οποία εμπλέκονται στη διαχείριση έργων.


- Διαδικτυακή Ημερίδα "Η Διαχείριση Έργων στο Δημόσιο Τομέα: Σύγχρονες Τάσεις, Προοπτικές και Προκλήσεις"

No documents foundΑλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi