Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Ικανοποίηση Αιτημάτων Πυρήνων Μάθησης


Διοικητικές Δομές, Θεσμοί και Διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης διοργανώνει μαθησιακές δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων των συμμετεχόντων αναφορικά με τις διοικητικές δομές, τους θεσμούς, τις νομοθεσίες και τις διαδικασίες που ισχύουν στην κυπριακή Δημόσια Διοίκηση.
Ορισμένα παραδείγματα μαθησιακών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται στο πλαίσιο αυτό, είναι:
- Εργαστήρια για την Εκπαίδευση μελών Επιτροπών Ασφάλειας στη Δημόσια Υπηρεσία
- Εργαστήρια για τη Νομοπαρασκευαστική Διαδικασία
- Εργαστήρια για Επίσημη Γραπτή Επικοινωνία.
No documents found


Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi