Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Δημοσιότητα / Εκδόσεις


Σύμβαση "Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών" στο πλαίσιο του Έργου «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑρθρογιαΥλοποιησηΣυμβασηςΨΠ19012015.pdf (File Size: 212,17Kb)

No documents found


Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi