Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Ικανοποίηση Αιτημάτων Πυρήνων Μάθησης


Ανάπτυξη Μικρών Ομάδων

Οι μαθησιακές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη μικρών ομάδων, απευθύνονται συλλογικά σε συγκεκριμένες ομάδες λειτουργών, οι οποίοι έχουν ένα ή περισσότερα κοινά έργα να επιτελέσουν και επιθυμούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται για την υλοποίηση των έργων αυτών.
No documents found


Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi