ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ικανοποίηση Αιτημάτων Πυρήνων Μάθησης


Ανάπτυξη Προσωπικών και Διαπροσωπικών Δεξιοτήτων

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα που σκοπό έχουν την αναβάθμιση των προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων των δημόσιων λειτουργών όπως: επικοινωνία, διαπραγματεύσεις, ομαδική εργασία, ποιοτική εξυπηρέτηση κοινού κ.α. με στόχο τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας στη Δημόσια Υπηρεσία που θα παρέχει τις συνθήκες για άσκηση ποιοτικής και πολιτοκεντρικής δημόσιας διοίκησης.
No documents found
Πίσω

_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργειο Οικονομικών
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης