Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Ικανοποίηση Αιτημάτων Πυρήνων Μάθησης


Διευθυντική Ανάπτυξη

Οι μαθησιακές δραστηριότητες που προσφέρει η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης στον τομέα της Διευθυντικής Ανάπτυξης στοχεύουν στην ενίσχυση της προσπάθειας για ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών, μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και στην ενδυνάμωση τους για αποτελεσματική ανταπόκριση στις αλλαγές και τις προκλήσεις για εκσυγχρονισμό.

Τα Εργαστήρια Διευθυντικής Ανάπτυξης είναι κατά το πλείστον ειδικά σχεδιασμένα για να ικανοποιήσουν τις μαθησιακές ανάγκες των στελεχών συγκεκριμένων Οργανισμών της Δημόσιας Υπηρεσίας. Σ΄ αυτά, οι μετέχοντες προβαίνουν σε διάγνωση του αναμενόμενου ρόλου τους μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον και αναπτύσσουν μεθόδους και δεξιότητες για επιτυχή επιτέλεση του.

Τα θέματα στα οποία εστιάζονται κατά κύριο λόγο τα εργαστήρια Διευθυντικής Ανάπτυξης είναι τα εξής:
• Ηγεσία
• Στρατηγική Διεύθυνση
• Διεύθυνση των Αλλαγών
• Προγραμματισμός
• Ομαδική Εργασία
• Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
• Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων
• Διαχείριση του Χρόνου.
No documents found


Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi