ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα- 24/06/2022 Ημερίδα με τίτλο «Τackling sexual harassment - The ASTRAPI experience», 27 Ιουνίου 2022 Αμφιθέατρο Β - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
- 20/04/2022 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)
- 19/04/2022 Εργαστήρι Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με τίτλο «What trainers need to know about sexual harassment», στην Κοπεγχάγη στο στο πλαίσιο του έργου “ASTRAPI” του Ευρωπαϊκού Πρόγράμματος Erasmus+
- 13/04/2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης: «Η Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και η Κυπριακή Πραγματικότητα»
- 12/04/2022 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (COACHING) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ
- 11/11/2021 ΚΑΔΔ: 30 χρόνια μάθησης και ανάπτυξης των οργανισμών Δημόσιας Διοίκησης
- 10/12/2020 Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Αρχείο Νέων

_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργειο Οικονομικών
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης