ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Δημοσιότητα / Εκδόσεις- Μπροσούρα ΚΑΔΔ
- Περιοδικό ΚΑΔΔ "Όραμα Μάθησης"
- Η Οργάνωση και Λειτουργία της Κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης
- Ενημερωτικά Δελτία Έργων
- Αρθρογραφία
- Βραβεία - Έπαινοι που κέρδισε η ΚΑΔΔ
- Απολογισμός Δραστηριοτήτων
- Έκθεση Συνάντησης του Δικτύου Διευθυντών Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων και Σχολών Δημόσιας Διοίκησης (DISPA)
- Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων
- Σύμβαση "Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών" στο πλαίσιο του Έργου «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
- Όραμα Μάθησης - Προώθηση της Ίσης Μεταχείρισης και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

_______________________________________________
© 2012 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργειο Οικονομικών
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης