ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Πυρήνας Μάθησης ΚΑΔΔ


    Η ΚΑΔΔ προχώρησε σε αλλαγές στη σύνθεση του Πυρήνα Μάθησης. Τώρα ο Πυρήνας στελεχώνεται με εννέα μέλη, από όλες τις βαθμίδες του επιστημονικού καθώς και από το γραμματειακό προσωπικό. Ο Π.Μ. με τη νέα του σύνθεση θα προβεί σε διάγνωση αναγκών μάθησης τόσο του Επιστημονικού όσο και του Γραμματειακού Προσωπικού της ΚΑΔΔ για το 2012.


- Μέλη Πυρήνα Μάθησης
- Δραστηριότητες Πυρήνα Μάθησης

_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργειο Οικονομικών
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης