ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εφαρμογή Στρατηγικού Προγραμματισμού στην ΚΑΔΔ


Για σκοπούς διεξαγωγής του στρατηγικού της προγραμματισμού, η Ακαδημία έχει συστήσει σχετική ομάδα, η οποία αποτελείται από 6 λειτουργούς της (βλ. πιο κάτω). Η εν λόγω ομάδα, με την καθοδήγηση ειδικού Συμβούλου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Ακαδημίας και κάνοντας χρήση του εργαλείου Balanced Scorecard, βρίσκεται στο στάδιο τελικοποίησης του στρατηγικού προγραμματισμού της.Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού ΚΑΔΔ

Ήβη Θεοφίλου, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’, Υπεύθυνη Ομάδας
Νίκος Μιλτιάδους, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’, Μέλος Ομάδας
Νικολέττα Αγρότου, Λειτουργός Επιμόρφωσης, Μέλος Ομάδας
Βάσος Σαββίδης, Λειτουργός Επιμόρφωσης, Μέλος Ομάδας
Φίλιππος Φιλίππου, Λειτουργός Επιμόρφωσης, Μέλος Ομάδας
Μαρία Πέτρου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Μέλος Ομάδας

Γιάννης Χαραλάμπους, Σύμβουλος – Ειδικός σε θέματα BSC


No documents found


_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργειο Οικονομικών
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης