Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Χρολογικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων
Show details for [<a class="simpletitle">2017</a>]2017
Hide details for [<a class="simpletitle">2015</a>]2015
Show details for [<a class="simpletitle">Ιούλιος</a>]Ιούλιος
Show details for [<a class="simpletitle">Ιούνιος</a>]Ιούνιος
Show details for [<a class="simpletitle">2013</a>]2013
Show details for [<a class="simpletitle">2012</a>]2012Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi