Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο
 
ΘΗΣΕΑΣ

Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονική Υποβολή Διασαφήσεων για άμεσες και έμμεσες εξαγωγές


Από την 1η Νοεμβρίου 2013, οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά όλες τις τελωνειακές Διασαφήσεις Εξαγωγής (άμεσες και έμμεσες), όπως προνοείται στο άρθρο 787.1 του Καν.2454/93/ΕΟΚ.

Τονίζεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2014, όλες οι διασαφήσεις εξαγωγής θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών |

Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση του εγγράφου.
Εκτύπωση