Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο
 
ΘΗΣΕΑΣ

Ανακοινώσεις

Υποχρεωτική ηλεκτρονική Υποβολή Διασαφήσεων Εξαγωγής από 1/1/2014


Πληροφορείστε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014, οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να καταθέτουν ηλεκτρονικά όλες τις Τελωνειακές Διασαφήσεις Εξαγωγής (άμεσες και έμμεσες), όπως προνοείται στο άρθρο 787.1 του Καν. (ΕΟΚ) αρ. 2454/93.Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών |

Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση του εγγράφου.
Εκτύπωση