Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο
 
ΘΗΣΕΑΣ

Ανακοινώσεις

Eπίλυση προβλήματος στην πρόσβαση στο Σύστημα Εισαγωγών λόγω της Java,


Για την επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε στην πρόσβαση στο Σύστημα Εισαγωγών από κάποιους ΗΥ λόγω της Java, ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:
Your security settings have blocked an application signed with an expired or not-yet-valid certificate from running

1 – Ανοίξτε το Control Panel και επιλέξετε την Java. Θα ανοίξει το Java Control Panel.
2 – Πηγαίνετε στο tab “Security”
3 – Στο section “Exception Site List” πατήστε το κουμπί «Edit Site List»
4 – Στο νέο “Exception Site List” window που ανοίγει, επιλέξτε «Add».
5 – Στον χώρο που δημιουργήθηκε, προσθέστε το εξής URL: https://gdsp.customs.mof.gov.cy/
6 – Επιλέξτε «ΟΚ» και ξανά «ΟΚ» για να γίνει save η λίστα.
7 – Ανοίξτε ξανά το Import. Θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα/ένα νέο window που πρέπει να αποδεχτείτε. Όταν το αποδεχτείτε, το application θα προχωρήσει κανονικά και θα σας εμφανίσει την οθόνη για να κάνετε login.Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών |

Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση του εγγράφου.
Εκτύπωση