Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο
 
ΘΗΣΕΑΣ

Σύνδεση με τα Τελωνειακά Συστήματα

Σύστημα E.M.C.S.


Το EMCS είναι το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της ενδοκοινοτικής διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων (ενεργειακά, καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα) που τελούν υπό καθεστώς αναστολής της καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η κυριότερη λειτουργία του εν λόγω συστήματος είναι η ηλεκτρονική υποβολή του Διοικητικού Εγγράφου (ηλεκτρονικό Δ.Ε. – e-AD) το οποίο αντικαθιστά το έντυπο Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (Σ.Δ.Ε.) που συνοδεύει τις υπό αναφορά διακινήσεις. Περισσότερα.........

Πατείστε για να ενωθείτε με το Δοκιμαστικό σύστημα ή με το Περιβάλλον Παραγωγής.Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών |

Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση του εγγράφου.
Εκτύπωση