Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο
 
ΘΗΣΕΑΣ

Τεχνικές ΠληροφορίεςΕλάχιστες απαιτήσεις για σύνδεση με τα Συστήματα Διασαφήσεων Εισαγωγής και Δηλωτικών Εισαγωγών
· PENTIUM III+
· 128MB RAM
· 18GB Hard Disk
· Ethernet Interface Card
· Windows 2000 Professional
· Internet Explorer 5.5
· Java Plug-in 1.3.0.


Εικονίδιο Eγχειρίδιο με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης βεβαίωσης του τελωνειακού χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων
Εικονίδιο THESEAS Project - Functional Architecture
Εικονίδιο THESEAS Project - Technical Architecture
Εικονίδιο XML Νέες Προδιαγραφές Συστήματος Εισαγωγών -31/10/2008
Εικονίδιο XML Προδιαγραφές Δηλωτικών Εισαγωγών
Εικονίδιο XML Προδιαγραφές Συστήματος Εισαγωγών
Εικονίδιο XML Προδιαγραφές Συστήματος Εισαγωγών από την 1η Μαϊου 2004
Εικονίδιο Οδηγός Εγκατάστασης Εφαρμογής για Πρόσβαση στο Σύστημα Εισαγωγών
Εικονίδιο Εγκατάσταση προγράμματος Java
Εικονίδιο Εγκατάσταση ευρωμετατροπέα στον υπολογιστή σας
Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών |

Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση του εγγράφου.
Εκτύπωση