Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο
 
ΘΗΣΕΑΣ

Τεχνικές Πληροφορίες

05/01/2024 - Νέα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών για την επικοινωνία B2G του συστήματος CY-UCC-AIS με τους οικονομικούς φορείς - CY-UCC-AIS: Trader Specs (20231215)

    Delivery tag: 20231215
    CY-UCC.AIS-TRS.Message Exchanges-20231215.docx
    Κατάλογος των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων και σενάρια χρήσης
    CY-UCC.AIS-TRS.Message Structures-20231215.docx
    Αναλυτική περιγραφή των μηνυμάτων, των πεδίων τους και των σχετιζόμενων κανόνων ελέγχου
    CY-UCC.AIS-TRS.Business Rules-20231215.docx
    Αναλυτική περιγραφή των κανόνων ελέγχου
    CY-UCC.AIS-TRS.Code Lists-20231215.docx
    Πίνακες κωδικοποιημένων δεδομένων
    CY-UCC.AIS-TRS.xsd4Traders-20231215.zip
    Τεχνική περιγραφή των μηνυμάτων σε μορφή XSD και δείγματα XML (στον υποκατάλογο: samples)

    Σημείωση: Τα δείγματα XML μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις δοκιμές του B2G backend.
    To μήνυμα θα πρέπει να τοποθετηθεί ως τιμή στο element που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο B2G service (χωρίς τον <?xml> header)


Κάντε κλικ εδώ: Κατεβάστε το αρχείο τύπου ZIP fileCY-UCC-AIS.TRS_20231215.zip (Μέγεθος Αρχείου: 6099,17Kb)
Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών |

Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση του εγγράφου.
Εκτύπωση