Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο
 
ΘΗΣΕΑΣ

Ανακοινώσεις

01/03/2024 - Τεχνικό πρόβλημα στη Λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Απόδειξης Τελωνειακού Χαρακτήρα Ενωσιακών Εμπορευμάτων - Proof of Union Status – PoUS


Ενημερώνεστε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε με τα τελωνειακά γραφεία στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Απόδειξης Τελωνειακού Χαρακτήρα Ενωσιακών Εμπορευμάτων (POUS-Proof οf Union Status), θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες εφεδρικές διαδικασίες μέχρι να ληφθεί ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επίλυση του προβλήματος:

1. Θαλάσσιο φορτίο:

Στην περίπτωση θαλάσσιου φορτίου, για διευκόλυνση, θα μπορεί να εκδοθεί εκ των υστέρων απόδειξη ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.

2. Αεροπορικό φορτίο:

Για το αεροπορικό φορτίο θα συμπληρώνεται το ΕΔΕ 4 (Παράρτημα 9, προσάρτημα Β1) του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 341/16.

Το ΕΔΕ 4 μαζί με το απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα θα προσκομίζονται στο Γραφείο Αναχώρησης του Αεροδρομίου Λάρνακας και Πάφου και θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία. Θα δίδεται αύξον αριθμός για κάθε έγγραφο και θα καταγράφεται σε ειδικό μητρώο του Τμήματος.

Το αργότερο εντός 7 ημερών από τη στιγμή που θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το σύστημα POUS θα πρέπει να υποβληθεί το αίτημα για απόδειξη τελωνειακού χαρακτήρα ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους.

Στο previous document στο πεδίο “dοcument type” θα καταχωρείται ο κωδικός Ν825 και στο πεδίο “Reference Number” θα καταχωρείται ο αύξον αριθμός του εγγράφου που δόθηκε κατά την εφαρμογή των εφεδρικών διαδικασιών ακολουθώντας τη δομή BCP* + έτος + τελωνειακό γραφείο + αύξον αριθμός, όπως πιο κάτω.

*ΒCP=Business Continuity PlanΤομέας Ηλεκτρονικών Τελωνείων,
Τμήμα Τελωνείων,
Κυπριακή ΔημοκρατίαΈρευνα Ικανοποίησης Χρηστών |

Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση του εγγράφου.
Εκτύπωση