Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο
 
ΘΗΣΕΑΣ

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Η θανάτωση του μινώταυρου από τον Θησέα. Ψηφιδωτό.Καλωσορίσετε στην ιστοσελίδα ΘΗΣΕΑΣ. Το όνομα ΘΗΣΕΑΣ έχει δοθεί για όλα τα μηχανογραφημένα συστήματα του Τμήματος Τελωνείων που σκοπό έχουν την αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και γενικά τη διευκόλυνση του εμπορίου με την επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών.

Ο ΘΗΣΕΑΣ περιλαμβάνει αρκετά επί μέρους συστήματα όπως είναι το σύστημα δηλωτικών εισαγωγής, το σύστημα διασαφήσεων εισαγωγών, το σύστημα Δασμολογίου, το σύστημα ελέγχου εισαγωγών (ICS), το σύστημα ελέγχου Εξαγωγών (ΕCS), το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου διακίνησης εμπορευμάτων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής του Φόρου Κατανάλωσης (EMCS) κ.α.

πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το πραγματικό περιβάλλον παραγωγής ΘΗΣΕΑΣ Σύστημα Διασαφήσεων Εισαγωγής πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το πραγματικό περιβάλλον παραγωγής ΘΗΣΕΑΣ Σύστημα Διασαφήσεων Εισαγωγής XML

πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το πραγματικό περιβάλλον παραγωγής ΘΗΣΕΑΣ Σύστημα Δηλωτικών Εισαγωγής πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το πραγματικό περιβάλλον παραγωγής Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου ενδοκοινοτικής διακίνησηςεναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το πραγματικό περιβάλλον παραγωγής Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών - Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (ΕΝS)

Δασμολόγιο Customs Decision Management System-Traders' Portal-Σύστημα Διαχείρισης Τελωνειακών Αποφάσεων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου κάντε κλικ για να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών |

Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση του εγγράφου.
Εκτύπωση