Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο
 
ΘΗΣΕΑΣ

ΑνακοινώσειςΕικονίδιο Προδιαγραφές για την B2G Επικοινωνία των Συστημάτων των Οικονομικών Φορέων με τα Νέα Τελωνειακά Συστήματα
Εικονίδιο Αναβαθμισμένη έκδοση συστήματος εισαγωγών Τμήματος Τελωνείων
Εικονίδιο 16/12/2023 – Λειτουργία Νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (Automated Export System) - Εγκύκλιος ΕΕ "ΗΤ" (1)
Εικονίδιο 08/12/2023 - Αναβολή θέσης σε παραγωγική λειτουργία του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (AES)
Εικονίδιο 08/12/2023 - Αναβολή θέσης σε παραγωγική λειτουργία του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (AES)
Εικονίδιο 06/11/2023 Μετάθεση παραγωγικής λειτουργίας του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών Τμήματος Τελωνείων (CY-UCC-AIS – Automated Import System)
Εικονίδιο 31/10/2023 Nέα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών για την επικοινωνία B2G του συστήματος CY-UCC-AIS με τους οικονομικούς φορείς.
Εικονίδιο 18/10/2023 Μετατίθεται στα τέλη Νοεμβρίου 2023 η παραγωγική λειτουργία των AES και NCTS Ph.5.
Εικονίδιο 03/11/2023 – Αναθεωρημένη Έκδοση Προδιαγραφών (v.1.2) για την B2G Επικοινωνία των Συστημάτων των Οικονομικών Φορέων με τα Νέα Τελωνειακά Συστήματα
Εικονίδιο Αναθεωρημένη Έκδοση Προδιαγραφών (v.1.1) για την B2G Επικοινωνία των Συστημάτων των Οικονομικών Φορέων με τα Νέα Τελωνειακά Συστήματα
Εικονίδιο Αναθεωρημένη Έκδοση Προδιαγραφών (v.1.1) για την B2G Επικοινωνία των Συστημάτων των Οικονομικών Φορέων με τα Νέα Τελωνειακά Συστήματα
Εικονίδιο Αναθεωρημένη Έκδοση Προδιαγραφών (v.1.1) για την B2G Επικοινωνία των Συστημάτων των Οικονομικών Φορέων με τα Νέα Τελωνειακά Συστήματα
Εικονίδιο Προδιαγραφές για την B2G Επικοινωνία των Συστημάτων των Οικονομικών Φορέων με τα Νέα Τελωνειακά Συστήματα
Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών |

Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση του εγγράφου.
Εκτύπωση