Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Ιανουάριος 2006Φεβρουάριος 2006Μάρτιος 2006
1 Κυριακή0,57351 Τετάρτη0,57391Τετάρτη0,5747
2 Δευτέρα0,57352 Πέμπτη 0,57392 Πέμπτη0,5747
3 Τρίτη0,57353 Παρασκευή0,57393 Παρασκευή0,5747
4 Τετάρτη0,57364 Σάββατο0,57394 Σάββατο0,5747
5 Πέμπτη0,57365 Κυριακή0,57395 Κυριακή0,5747
6 Παρασκευή0,57376 Δευτέρα0,57396 Δευτέρα0,5747
7 Σάββατο0,57377 Τρίτη0,57397 Τρίτη0,5747
8 Κυριακή0,57378 Τετάρτη0,57408 Τετάρτη0,5747
9 Δευτέρα0,57379 Πέμπτη 0,57429 Πέμπτη0,5747
10 Τρίτη0,573710 Παρασκευή0574310 Παρασκευή0,5747
11 Τετάρτη0,573711Σάββατο0,574311Σάββατο0,5750
12 Πέμπτη0,573712 Κυριακή0,574312 Κυριακή0,5750
13 Παρασκευή0,573713 Δευτέρα0,574313 Δευτέρα0,5750
14 Σάββατο0,573714 Τρίτη0,574314 Τρίτη05752
15 Κυριακή0,573715 Τετάρτη0,574415 Τετάρτη0,5752
16 Δευτέρα0,573716 Πέμπτη 0,574516 Πέμπτη0,5753
17 Τρίτη0,573717 Παρασκευή0,574317 Παρασκευή0,5753
18 Τετάρτη0,573718 Σάββατο0,574518 Σάββατο0,5753
19 Πέμπτη0,573819 Κυριακή0,574519 Κυριακή0,5753
20 Παρασκευή0,573820 Δευτέρα0,574520 Δευτέρα0,5753
21 Σάββατο0,573821 Τρίτη0,574621 Τρίτη0,5754
22 Κυριακή0,573822 Τετάρτη0,574622 Τετάρτη0,5756
23 Δευτέρα0,573823 Πέμπτη 0,574623 Πέμπτη0,5756
24 Τρίτη0,573924 Παρασκευή0,574724 Παρασκευή0,5757
25 Τετάρτη0,573925 Σάββατο0,574725 Σάββατο0,5757
26 Πέμπτη0,573926 Κυριακή0,574726 Κυριακή0,5757
27 Παρασκευή0,573927 Δευτέρα0,574727 Δευτέρα0,5757
28 Σάββατο0,375928 Τρίτη0,574728 Τρίτη0,5759
29 Κυριακή0,573929 Τετάρτη0,5759
30 Δευτέρα0,573930 Πέμπτη0,5760
31 Τρίτη0,573931 Παρασκευή0,5760Απρίλιος 2006Μάιος 2006Ιούνιος 2006
1 Σάββατο0,57601Δευτέρα 0,57601 Πέμπτη0,5750
2 Κυριακή0,57602 Τρίτη0,57602 Παρασκευή0,5750
3 Δευτέρα 0,57603 Τετάρτη 0,57583 Σάββατο0,5750
4 Τρίτη0,57604 Πέμπτη0,57524 Κυριακή0,5750
5 Τετάρτη0,57605 Παρασκευή0,57525 Δευτέρα 0,5750
6 Πέμπτη0,57606 Σάββατο0,57526 Τρίτη0,5750
7 Παρασκευή0,57607 Κυριακή0,57527 Τετάρτη0,5750
8 Σάββατο0,57608 Δευτέρα0,57528 Πέμπτη0,5750
9 Κυριακή0,57609 Τρίτη0,57529 Παρασκευή0,5750
10 Δευτέρα 0,576010 Τετάρτη0,575110 Σάββατο 0,5750
11 Τρίτη0,576211 Πέμπτη0,575111 Κυριακή0,5750
12 Τετάρτη0,576412 Παρασκευή0,575112 Δευτέρα 0,5750
13 Πέμπτη0,576413 Σάββατο0,575113 Τρίτη0,5758
14 Παρασκευή0,576414 Κυριακή0,575114 Τετάρτη0,5750
15 Σάββατο0,576415 Δευτέρα 0,575115 Πέμπτη0,5750
16 Κυριακή0,576416Τρίτη0,575116 Παρασκευή0,5750
17 Δευτέρα0,576417 Τετάρτη0,575117 Σάββατο0,5750
18 Τρίτη0,576418 Πέμπτη0,575118 Κυριακή0,5750
19 Τετάρτη0,576219 Παρασκευή0,575019 Δευτέρα0,5750
20 Πέμπτη0,576120 Σάββατο0,575020 Τρίτη0,5750
21 Παρασκευή0,576121 Κυριακή0,575021 Τετάρτη0,5750
22 Σάββατο0,576122 Δευτέρα0,575022 Πέμπτη0,5750
23 Κυριακή0,576123 Τρίτη 0,575023 Παρασκευή0,5750
24 Δευτέρα0,576124 Τετάρτη0,575024 Σάββατο 0,5750
25 Τρίτη0,576125 Πέμπτη0,575025 Κυριακή0,5750
26 Τετάρτη0,576126 Παρασκευή 0,575026 Δευτέρα 0,5750
27 Πέμπτη0,576127 Σάββατο0,575027 Τρίτη0,5750
28 Παρασκευή0,576128 Κυριακή0,575028 Τετάρτη0,5750
29 Σάββατο0,576029 Δευτέρα0,575029 Πέμπτη0,5750
30 Κυριακή0,576030 Τρίτη0,575030 Παρασκευή0,5750
31 Τετάρτη0,5750


Ιούλιος 2006Αυγουστος 2006Σεπτέμβριος 2006
1 Σάββατο0,57501 Τρίτη0,57501 Παρασκευή0,5763
2 Κυριακή0,57502 Τετάρτη0,57502 Σάββατο0,5763
3 Δευτέρα0,57503 Πέμπτη0,57503 Κυριακή 0,5763
4 Τρίτη 0,57504 Παρασκευή0,57504 Δευτέρα 0,5763
5 Τετάρτη0,57505 Σάββατο0,57535 Τρίτη0,5763
6 Πέμπτη0,57506 Κυριακή 0,57536 Τετάρτη0,5763
7 Παρασκευή0,57507 Δευτέρα 0,57537 Πέμπτη0,5763
8 Σάββατο0,57508 Τρίτη0,57568 Παρασκευή0,5763
9 Κυριακή 0,57509 Τετάρτη0,57609 Σάββατο0,5763
10 Δευτέρα 0,575010 Πέμπτη0,576010 Κυριακή 0,5763
11 Τρίτη0,575011 Παρασκευή0,576011 Δευτέρα 0,5763
12 Τετάρτη0,575012 Σάββατο0,575912 Τρίτη0,5764
13 Πέμπτη0,575013 Κυριακή0,575913 Τετάρτη0,5764
14 Παρασκευή0,575014 Δευτέρα 0,575914 Πέμπτη0,5766
15 Σάββατο0,575015 Τρίτη0,575915 Παρασκευή0,5766
16 Κυριακή0,575016 Τετάρτη0,575916 Σάββατο0,5764
17 Δευτέρα 0,575017 Πέμπτη0,575917 Κυριακή0,5764
18 Τρίτη0,575018 Παρασκευή0,575918 Δευτέρα 0,5764
19 Τετάρτη0,575019 Σάββατο0,575919 Τρίτη0,5765
20 Πέμπτη0,575020 Κυριακή0,575920 Τετάρτη0,5765
21 Παρασκευή0,575021 Δευτέρα 0,575921 Πέμπτη0,5767
22 Σάββατο0,575022 Τρίτη0,575922 Παρασκευή0,5766
23 Κυριακή0,575023 Τετάρτη0,575923 Σάββατο0,5766
24 Δευτέρα 0,575024 Πέμπτη0,576124 Κυριακή0,5766
25 Τρίτη0,575025 Παρασκευή0,576125 Δευτέρα 0,5766
26 Τετάρτη0,575026 Σάββατο0,576126 Τρίτη0,5767
27 Πέμπτη0,575027 Κυριακή0,576127 Τετάρτη0,5767
28 Παρασκευή0,575028 Δευτέρα 0,576128 Πέμπτη0,5767
29 Σάββατο0,575029 Τρίτη0,576229 Παρασκευή0,5767
30 Κυριακή0,575030 Τετάρτη0,576330 Σάββατο0,5767
31 Δευτέρα0,575031 Πέμπτη0,5763


Οκτώβριος 2006Νοέμβριος 2006Δεκέμβριος 2006
1 Κυριακή0,57671 Τετάρτη0,57701 Παρασκευή0,5780
2 Δευτέρα0,57672 Πέμπτη0,57702 Σάββατο0,5780
3 Τρίτη 0,57673 Παρασκευή0,57703 Κυριακή 0,5780
4 Τετάρτη0,57674 Σάββατο0,57704 Δευτέρα 0,5780
5 Πέμπτη0,57675 Κυριακή 0,57705 Τρίτη0,5780
6 Παρασκευή0,57676 Δευτέρα 0,57706 Τετάρτη0,5781
7 Σάββατο0,57677 Τρίτη0,57777 Πέμπτη0,5781
8 Κυριακή 0,57678 Τετάρτη0,57778 Παρασκευή0,5781
9 Δευτέρα 0,57679 Πέμπτη0,57779 Σάββατο0,5781
10 Τρίτη0,576710 Παρασκευή0,577710 Κυριακή 0,5781
11 Τετάρτη0,576711 Σάββατο0,577711 Δευτέρα 0,5781
12 Πέμπτη0,576712 Κυριακή0,577712 Τρίτη0,5781
13 Παρασκευή0,576713 Δευτέρα 0,577713 Τετάρτη0,5781
14 Σάββατο0,576714 Τρίτη0,577714 Πέμπτη0,5781
15 Κυριακή0,576715 Τετάρτη0,577715 Παρασκευή0,5781
16 Δευτέρα 0,576716 Πέμπτη0,577716 Σάββατο0,5781
17 Τρίτη0,576717 Παρασκευή0,577717 Κυριακή0,5781
18 Τετάρτη0,576718 Σάββατο0,577718 Δευτέρα 0,5781
19 Πέμπτη0,576719 Κυριακή0,577719 Τρίτη0,5781
20 Παρασκευή0,576720 Δευτέρα 0,577720 Τετάρτη0,5781
21 Σάββατο0,576721 Τρίτη0,577721 Πέμπτη0,5781
22 Κυριακή0,576722 Τετάρτη0,577722 Παρασκευή0,5781
23 Δευτέρα 0,576723 Πέμπτη0,577823 Σάββατο0,5781
24 Τρίτη0,576724 Παρασκευή0,577924 Κυριακή0,5781
25 Τετάρτη0,576725 Σάββατο0,577925 Δευτέρα 0,5781
26 Πέμπτη0,576626 Κυριακή0,577926 Τρίτη0,5781
27 Παρασκευή0,576527 Δευτέρα 0,577927 Τετάρτη0,5781
28 Σάββατο0,576828 Τρίτη0,578028 Πέμπτη0,5782
29 Κυριακή0,576829 Τετάρτη0,578029 Παρασκευή0,5782
30 Δευτέρα0,576830 Πέμπτη0,5780 30 Σάββατο0,5782
31 Τρίτη0,577031 Κυριακή0,5782No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας