Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Καν. 265/2004 της 16ης Φεβρουαρίου 2004, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 160,4 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 765/2004 της 23ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο του συστήματος A1 όσον αφορά τα φρούτα με κέλυφος (αμύγδαλα χωρίς κέλυφος, φουντούκια με κέλυφος, φουντούκια χωρίς κέλυφος, κοινά καρύδια με κέλυφος) (Μέγεθος: 271,66 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 766/2004 της 23ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια και μήλα (Μέγεθος: 160,11 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1146/2004 της 22ας Ιουνίου 2004, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια και μήλα) (Μέγεθος: 48,33 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1156/2004 της 23ης Ιουνίου 2004, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια και μήλα) (Μέγεθος: 46 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1425/2004 της 6ης Αυγούστου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα) (Μέγεθος: 57,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1732/2004 της 5ης Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα (Μέγεθος: 48,82 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1855/2004 της 26ης Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα) (Μέγεθος: 58,71 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2066/2004 της 1ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα (Μέγεθος: 46,33 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2126/2004 της 14ης Δεκεμβρίου 2004, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο του συστήματος A1 όσον αφορά τα φρούτα με κέλυφος (αμύγδαλα χωρίς κέλυφος, φουντούκια με κέλυφος, φουντούκια χωρίς κέλυφος, κοινά καρύδια με κέλυφος (Μέγεθος: 48,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2127/2004 της 14ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 55,38 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 153/2005 της 28ης Ιανουαρίου 2005, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα) (Μέγεθος: 46,7 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 291/2005 της 21ης Φεβρουαρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 55,57 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 524/2005 της 1ης Απριλίου 2005, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 45,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 525/2005 της 1ης Απριλίου 2005, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα (Μέγεθος: 43,89 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 618/2005 της 21ης Απριλίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 55,38 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 788/2005 της 25ης Μαΐου 2005, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 46,67 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 951/2005 της 22ας Ιουνίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα) (Μέγεθος: 55,53 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1052/2005 της 5ης Ιουλίου 2005, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 46,27 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1078/2005 της 8ης Ιουλίου 2005, για διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2005 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα (Μέγεθος: 51,41 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1172/2005 της 19ης Ιουλίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα) (Μέγεθος: 55,58 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1702/2005 της 18ης Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα) (Μέγεθος: 56,04 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1907/2005 της 22ας Νοεμβρίου 2005, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα) (Μέγεθος: 45,5 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2044/2005 της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 55,62 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 2045/2005 της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο του συστήματος A1 όσον αφορά τα φρούτα με κέλυφος (αμύγδαλα χωρίς κέλυφος, φουντούκια με κέλυφος, φουντούκια χωρίς κέλυφος, κοινά καρύδια με κέλυφος (Μέγεθος: 46,33 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 7/2006 της 5ης Ιανουαρίου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (μήλα) (Μέγεθος: 38,78 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 75/2006 της 17ης Ιανουαρίου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 44,02 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 119/2006 της 24ης Ιανουαρίου 2006, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα) (Μέγεθος: 45,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 230/2006 της 9ης Φεβρουαρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια λεμόνια και μήλα (Μέγεθος: 56,02 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 303/2006 της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 39,61 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 363/2006 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες) (Μέγεθος: 38,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 428/2006 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 43,46 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 557/2006 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 55,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 560/2006 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2006, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα (Μέγεθος: 44,9 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 579/2006 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (λεμόνια) (Μέγεθος: 39,11 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 710/2006 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες) (Μέγεθος: 39,23 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 774/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2006, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 45,43 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 783/2006 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 43,78 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 855/2006 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (λεμόνια) (Μέγεθος: 39,06 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 857/2006 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2006, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο του συστήματος A1 όσον αφορά τα φρούτα με κέλυφος (αμύγδαλα χωρίς κέλυφος, φουντούκια με κέλυφος, φουντούκια χωρίς κέλυφος, κοινά καρύδια με κέλυφος (Μέγεθος: 48,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 858/2006 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα) (Μέγεθος: 57,58 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1025/2006 της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 45,35 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1139/2006 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα) (Μέγεθος: 45,18 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1175/2006 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (λεμόνια) (Μέγεθος: 39,96 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1243/2006 της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ροδάκινα) (Μέγεθος: 39,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1510/2006 της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα) (Μέγεθος: 57,2 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1689/2006 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα) (Μέγεθος: 46,53 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1707/2006 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2006, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα) (Μέγεθος: 45,76 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1838/2006 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο του συστήματος A1 όσον αφορά τα φρούτα με κέλυφος (αμύγδαλα χωρίς κέλυφος, φουντούκια με κέλυφος, φουντούκια χωρίς κέλυφος, κοινά καρύδια με κέλυφος) (Μέγεθος: 51,74 Kb)
Download Acrobat Reader File Διορθωτικό στον καν. 135/2007 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα) (Μέγεθος: 36,63 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 134/2007 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα) (Μέγεθος: 55,76 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 263/2007 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2007, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα) (Μέγεθος: 46,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 266/2007 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2007, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 46,96 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 627/2007 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2007, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο του συστήματος A1 όσον αφορά τα φρούτα με κέλυφος (αμύγδαλα χωρίς κέλυφος, φουντούκια με κέλυφος, φουντούκια χωρίς κέλυφος, κοινά καρύδια με κέλυφος) (Μέγεθος: 35,24 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 628/2007 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα) (Μέγεθος: 39,38 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 678/2007 της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2007, για την προκήρυξη διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα) (Μέγεθος: 37,89 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 818/2007 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2007, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια και μήλα) (Μέγεθος: 45,33 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 819/2007 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2007, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα) (Μέγεθος: 45,45 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1203/2007 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα) (Μέγεθος: 58,86 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 1311/2007 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2007, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα) (Μέγεθος: 48,58 Kb)
Download Acrobat Reader File Καν. 30/2008 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2008, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα) (Μέγεθος: 46,07 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας