Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File ΕΞ (23) - 31/3/2020 - Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής ή της διασάφησης επανεξαγωγής σε εξαιρετικές περιπτώσεις (κρίσιμες περιστάσεις/καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) (Μέγεθος: 177,09 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΞ (22) - Τελωνειακές διατυπώσεις σε εμπορευμάτα που προορίζονται για πλοία και εξέδρες που βρίσκονται στην ΑΟΖ τρίτων χωρών (Μέγεθος: 76,71 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΞ (21) - Ορισμός του Εξαγωγέα (Μέγεθος: 620,72 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΞ (20) - Εναλλακτική απόδειξη εξόδου για εμπορευμάτα που τελούν σε καθεστώς εξαγωγής ή επανεξάγονται (Μέγεθος: 193,5 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΞ (18) - Διαδικασία λιανικής πώλησης αποταμιευμένων εμπορευμάτων σε ταξιδιώτες (Μέγεθος: 96,66 Kb)
Download Acrobat Reader File EΞ (16) - Διατυπώσεις εξαγωγής για τον εφοδιασμό αεροσκαφών και πλοίων (Μέγεθος: 599,31 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΞ (15) - Διευκρινιστική εγκύκλιος αναφορικά με τις διατυπώσεις εξαγωγής στην περίπτωση κοινοτικών εμπορευμάτων που προορίζονται για τα ειδικά εδάφη (Μέγεθος: 1618,3 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΞ (14) - Εναλλακτική απόδειξη εξόδου για εμπορεύματα που τελούν σε καθεστώς εξαγωγής ή/και τον τελωνειακό προορισμό επανεξαγωγής. (ακυρώθηκε με την ΕΞ 20) (Μέγεθος: 743,3 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας