English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Απαγορεύσεις και περιορισμοί - Περιορισμοί κατά την εισαγωγή

Κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων προερχόμενων από τρίτες χώρες που προορίζονται για ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί :

Επίσης, πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.


Περιγραφή αγαθών
Προϋποθέσεις εισαγωγής
Αγωνιστικά τόξα και ο εξοπλισμός τους.
  • 'Αδεια από τον Αρχηγό Αστυνομίας

Αρμόδια Αρχή: Αστυνομία.
Αεροβόλα διαμέτρου μέχρι 0,177 ίντσες ή 4,5 mm.
  • Άδεια από τον Αρχηγό Αστυνομίας

Αρμόδια Αρχή: Αστυνομία.
Αθλητικά πιστόλια, όπλο χρωματοσφαίρισης (paintball gun), αθλητικό πιστόλι που να δίνει σήμα συναγερμού ή για σηματοδότηση ή για διάσωση, αγωνιστικό τόξο με τον εξοπλισμό του.
  • Άδεια από τον Αρχηγό Αστυνομίας

Αρμόδια Αρχή: Αστυνομία.
Ανθρώπινη Τέφρα
 • Προσκόμιση πιστοποιητικού αποτέφρωσης και θανάτου,
 • Επιθεώρηση από Υγειονομικές Υπηρεσίες,
 • Να είναι συσκευασμένη σε ειδικό ξύλινο ή μεταλλικό κουτί.

Αρμόδια αρχή: Υγειονομικές υπηρεσίες
Αλλαντική τοξίνη (botox)- Φαρμακευτικό προϊόν
 • Άδεια κυκλοφορίας (εμπορίας) από το Συμβούλιο Φαρμάκων με βάση τον Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο του 2001 (αρ.70(I)/2001).

Αρμόδια Αρχή: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Άλγη τροφή ψαριών (βοτανική οικογένεια).
  • Γνωστοποίηση πρόθεσης εισαγωγής στο Τμήμα Γεωργίας εκ των προτέρων.
  • Απαίτηση εγγραφής εισαγωγέα σε επίσημο μητρώο του Τμήματος Γεωργίας.
  • Έγκριση εισαγωγής και έλεγχος από τον Κλάδο Ζωοτροφών του Τμήματος Γεωργίας.
  • Απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό της χώρας προέλευσης.
  • Φυτοϋγειονομικός έλεγχος από τον Κλάδο Φυτουγειονομικού ελέγχου και ελέγχου Ποιότητας του Τμήματος Γεωργίας.
  • Καταβολή σχετικών τελών στο Τμήμα Γεωργίας.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Γεωργίας
Αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα (που προορίζονται για πώληση στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας).
  • Έλεγχος και σήμανση από τον Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, όταν προορίζονται για πώληση στην Κύπρο.
  • Μηνιαία αναλυτική κατάσταση πληροφόρησης από το Τμήμα Τελωνείων για τα Αντικείμενα από Πολύτιμα Μέταλλα.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Τελωνείων και Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα.
Άχυρο και σανός.
  • Να συνοδεύονται με Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας από τη χώρα προέλευσης
  • Επιθεώρηση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
  • Επιθεώρηση και έγκριση εισαγωγής από το Τμήμα Γεωργίας.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Γεωργίας και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Βιοκτόνα (απολυμαντικά και γενικά βιοκτόνα προϊόντα, συντηρητικά, προϊόντα ελέγχου βλαβερών οργανισμών, άλλα βιοκτόνα).
  • Άδεια εισαγωγής από το Τμήμα Γεωργίας (Κλάδος Ελέγχου Αγροχημικών).
Σημείωση: Ορισμένα απολυμαντικά ανάλογα με τη χρήση τους δεν υπάγονται στο Τμήμα Γεωργίας, αλλά απαιτείται γνωστοποίηση στις Υγειονομικές Υπηρεσίες π.χ. απολυμαντικό για απολύμανση χειρουργικών εργαλείων.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Γεωργίας (Κλάδος Ελέγχου Αγροχημικών).
Διαμάντια ακατέργαστα.
 • Άδεια εισαγωγής από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Η εισαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών απαγορεύεται, εκτός αν πληρούνται οι πιο κάτω όροι:
  1. Πιστοποιητικό αυθεντικότητας να έχει θεωρηθεί από την Αρμόδια Αρχή ενός συμμετέχοντος κράτους στη διαδικασία ΚΙΜΠΕΡΛΥ από τις έξι Αρμόδιες Αρχές που εδρεύουν σε έξι χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε., που συνοδεύει τα ακατέργαστα διαμάντια.
  2. Τα ακατέργαστα διαμάντια πρέπει να περιέχονται σε κατάλληλα σφραγισμένες συσκευασίες που δεν είναι δυνατόν να παραβιασθούν και οι σφραγίδες που ετέθησαν κατά την εξαγωγή από το συμμετέχοντα κράτος δεν έχουν καταστραφεί.
  3. Το πιστοποιητικό αυθεντικότητας (KPCS) πρέπει σαφώς να αφορά το εμπόρευμα στο οποίο αναφέρεται.
Δοχεία (ντεπόζιτα) για εγκαταστάσεις άοσμου υγραερίου.
 • Απαιτείται η σήμανση «CE» σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ και επίσης απαιτείται δήλωση «ΕΚ Συμμόρφωσης» (Declaration of Conformity).

Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και προϊόντα και παράγωγά τους (Σύμβαση της Ουάσινγκτον - "CITES”) π.χ. ζώα, πουλιά, πτηνά, σαύρες, κάκτοι, δέρματα, ελεφαντόδοντα κ.λ.π.
 • Άδεια εισαγωγής και έλεγχος από το Τμήμα Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή Κύπρου).
 • Άδεια εξαγωγής από την αρμόδια διαχειριστική Αρχή της χώρας εξαγωγής.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος.
Ειδικά όπλα θανάτωσης ζώων σε σφαγεία
 • Άδεια από τον Αρχηγό Αστυνομίας
Αρμόδια Αρχή: Αστυνομία.
Εκρηκτικές ύλες, φυσίγγια κυνηγίου, πυροτεχνήματα και εύφλεκτες ουσίες
 • Άδεια εισαγωγής από την Υπηρεσία Μεταλλείων.
 • Έλεγχος από την Υπηρεσία Μεταλλείων όταν αφορά εκρηκτικές ύλες, πυροτεχνήματα και παρόμοια είδη.
 • Ειδική άδεια μεταφοράς από την Υπηρεσία Μεταλλείων σε περίπτωση μεταφοράς τους για φυσικό έλεγχο.
Αρμόδια Αρχή: Υπηρεσία Μεταλλείων.
Ενεργειακά προϊόντα (ποτά)
 • θα πρέπει να συνάδουν με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 178/2002,
 • Έλεγχος από λειτουργό των Υγειονομικών Υπηρεσιών για τη σήμανση (παρουσιάζεται δείγμα της σήμανσης) του προϊόντος στην ελληνική, με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.1169/2011 (σήμανση των τροφίμων),
 • Πιθανή λήψη δειγμάτων από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους κατά τον έλεγχο τους.
Αρμόδια Αρχή: Υγειονομικές Υπηρεσίες
Επικίνδυνα απόβλητα (σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Βασιλείας).
 • Άδεια εισαγωγής και έλεγχος από το Τμήμα Περιβάλλοντος.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος.
Ζώα αναπαραγωγής ή γενετικό υλικό.
 • Κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας από τη χώρα προέλευσης.
 • Επιθεώρηση και έλεγχος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Αρμόδια Αρχή: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Ζώα, ζωικά παράγωγα (νωπά κρέατα, πτηνά)
 • Κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας από τη χώρα προέλευσης.
 • Επιθεώρηση και έλεγχος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Αρμόδια Αρχή: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες, κουνάβια)

Μη εμπορικού χαρακτήρα

***Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων ζώων μη εμπορικής μετακίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε.

 • Ευανάγνωστη δερματοστιξία/τατουάζ (ως μέθοδο ταυτοποίησης του ζώου είναι αποδεκτή μόνο εάν έγινε πριν από τις 3/7/2011), είτε ηλεκτρονική συσκευή (μικροπομπός),
 • Πιστοποιητικό υγείας ή Διαβατήριο από Τρίτη χώρα,
 • Εμβολιασμός κατά του ιού της λύσσας όπου το ζώο πρέπει να είναι σε ηλικία τουλάχιστον 12 εβδομάδων. Το ζώο πρέπει να εμβολιασθεί τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν να εισέλθει στη Δημοκρατία,
 • Το ζώο για να εισέλθει στη Δημοκρατία δεν πρέπει να είναι ηλικίας μικρότερης των 105 ημερών.

Αρμόδια αρχή: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Ζώα ζωντανά (χελώνες του είδους Sternotherus Odoratus)- Συμπλήρωση των πιο κάτω εντύπων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και υποβολή τους στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες:
  • Έντυπο «Α» (Αίτηση για άδεια εισαγωγής ζώων στην Κύπρο),
  • Έντυπο «Q» (Αίτηση για έγκριση εγκαταστάσεων καραντίνας για την μη εμπορικής φύσεως εισαγωγή ζώων στην Κύπρο),

  - Προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας για τις χελώνες υπογεγραμμένο από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο της χώρας προέλευσης.

  - Επιθεώρηση του χώρου διαμονής των χελωνών από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.


Αρμόδια Αρχή: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Σημείωση: Οι πιο πάνω απαιτήσεις ισχύουν και σε περιπτώσεις ενδοκοινοτικής μεταφοράς των χελωνών για προσωπική χρήση. Επισημαίνεται ότι πριν την άφιξη των χελωνών στην Κύπρο ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και να περάσει από την «κόκκινη» δίοδο για να τις δηλώσει στις Τελωνειακές Αρχές της Κύπρου κατά την άφιξή του.

Ζωικά μέρη/ υπολείμματα (μη απόβλητα)
 • Έλεγχος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες,
 • Προσκόμιση κτηνιατρικού πιστοποιητικού,
 • Προσκόμιση πιστοποιητικού (έγκρισης) από το Τμήμα Περιβάλλοντος (εάν η Διεθνής Σύμβαση CITES εφαρμόζεται).

Αρμόδια αρχή: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Τμήμα Περιβάλλοντος
Ζώνες ασφαλείας για μηχανοκίνητα οχήματα
 • Απαιτείται ειδική σήμανση βάσει του προτύπου κατασκευής η οποία πρέπει να είναι ανεξίτηλη και να φέρει τον κωδικό της Αρμόδιας Αρχής έγκρισης κατασκευής συνοδευόμενο από τον αριθμό του προτύπου.
 • Απαιτείται πιστοποιητικό έγκρισης τύπου για κάθε τύπο ζώνης ασφάλειας από τη χώρα κατασκευής.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Ζωντανά αυγά ψαριών, ή ζωντανά ψάρια
 • Κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας από τη χώρα προέλευσης.
 • Έγκριση από το Τμήμα Αλιείας.
 • Επιθεώρηση και έλεγχος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Αλιείας και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Ζωντανά κοράλλια
 • Πιστοποιητικό CITES και ακολούθως άδεια εισαγωγής η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος/Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
Ζωοτροφές
(Σύμφωνα με τον ορισμό του Τμήματος Γεωργίας "ζωοτροφή" είναι οτιδήποτε χορηγείται στα ζώα από το στόμα για να καλύψει τις διατροφικές τους ανάγκες.)
 • Έγκριση εισαγωγής από το Τμήμα Γεωργίας.
 • Επιθεώρηση από το Τμήμα Γεωργίας (Κλάδος Ελέγχου Ζωοτροφών και Κλάδος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας).
 • Έλεγχος εγγράφων από το Τμήμα Γεωργίας.
 • Καταβολή σχετικών τελών στο Τμήμα Γεωργίας.

Σημείωση: οι φαρμακούχες ζωοτροφές, τα ιχθυάλευρα καθώς επίσης και οι ζωικές πρωτεΐνες ελέγχονται και από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Γεωργίας (Κλάδος Ελέγχου Ζωοτροφών και Κλάδος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας) και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Καλλυντικά (αρώματα κλπ.)Για προσωπική χρήση:

Δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια ή πιστοποιητικό.

Για εμπορική χρήση:

Ο εισαγωγέας θα πρέπει:

  • Να γνωστοποιεί γραπτώς τις εργασίες του στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.
  • Να τηρεί πλήρες φάκελο πληροφοριών για τα καλλυντικά τα οποία εισάγει σε δηλωθείσα διεύθυνση η οποία να αναγράφεται στη σήμανση προϊόντων.
  • Να γνωστοποιεί όλα τα καλλυντικά προϊόντα που εισάγει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CNCP.
  • Να τηρεί όλες τις πρόνοιες που αφορούν την επισήμανση.
  • Να τηρεί γενικότερα όλες τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1223/2009, ως υπεύθυνο πρόσωπο.
Καταναλωτικά προϊόντα/εμπορεύματα
 • Να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή
 • Οι οδηγίες για ασφαλή χρήση και οι προειδοποιήσεις ασφάλειας να αποδίδονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας
 • Για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και για τα παιγνίδια απαιτείται σήμανση με το ακρωνύμιο "CE", προειδοποίηση και ενδείξεις για μέτρα προφύλαξης για ασφαλή χρήση στην ελληνική γλώσσα
 • Για τα μαλακά μασητικά είδη (για χρήση από το στόμα από παιδιά κάτω των 3 χρόνων π.χ. πιπίλες, ρόγες, μπιμπερό κλπ) απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του κατασκευαστή ότι δεν περιέχουν φθαλικούς εστέρες
Αρμόδια Αρχή: Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Κινηματογραφικές ταινίες
(κινηματογραφικά έργα με τη μορφή μαγνητοταινιών, μαγνητοδίσκων, ακτινοδίσκων ή ψηφιακών βιντεοδίσκων).
 • Έλεγχος για διαπίστωση εάν το κινηματογραφικό έργο περιλαμβάνεται στο σχετικό κατάλογο με τα έργα των οποίων η εμπορική εκμετάλλευση απαγορεύεται. Παράλληλα γίνεται έλεγχος για το ενδεχόμενο παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Εσωτερικών.
Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
Σημείωση:Ένα κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να εισέλθει στην Κυπριακή Δημοκρατία μόνο αν είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Άδεια εισαγωγής από το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων.
 • Έλεγχος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Αρμόδια Αρχή: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων).
Κύλινδροι υγραερίου (συμπεριλαμβανομένων βαλβίδων υγραερίου).
 • Απαιτείται η ειδική σήμανση «π» η οποία πρέπει να ακολουθείται από ένα αριθμό, ο οποίος είναι ο αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού.

Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Κυνηγετικά όπλα (περιλαμβανομένων και των φλομπέρ Flobert), τα οποία με ένα γέμισμα παίρνουν το μέγιστο δύο φυσίγγια.
 • Άδεια από τον Αρχηγό Αστυνομίας

Αρμόδια Αρχή: Αστυνομία
Λιπάσματα.
 • Άδεια εισαγωγής από το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων.
 • Απόδειξη πληρωμής των τελών ελέγχου ποιότητας.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Γεωργίας (Συμβούλιο Ελέγχουν Λιπασμάτων).
Μέλι και άλλα μελισσοκομικά προϊόντα (κερί, βασιλικός πολτός κ.α.).
 • Κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας από τη χώρα προέλευσης.
 • Επιθεώρηση και έλεγχος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
 • Επιθεώρηση από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες για έλεγχο της ποιότητας.
Αρμόδια Αρχή: Υγειονομικές Υπηρεσίες και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Μηχανή σήμανσης προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.
 • Εξασφάλιση άδειας εισαγωγής από τον Διευθυντή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Νερό -Φυσικό Μεταλλικό Νερό (ΦΜΝ)– εμφιαλωμένο
 • Διεξαγωγή δειγματοληψίας από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και διεξαγωγή ανάλυσης του νερού από το Γενικό Κρατικό Χημείο,
 • Έλεγχος από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες για τη σήμανση του νερού με βάση τους περί Φυσικού Μεταλλικού Νερού Κανονισμούς και τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1169/2011,
 • Έλεγχος (απαίτηση) από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες κατά πόσο το νερό περιλαμβάνεται στον Κατάλογο των αναγνωρισμένων ΦΜΝ της Ε.Ε.
Αρμόδια Αρχή: Υγειονομικές Υπηρεσίες.
Παιχνίδια.
 • Οι οδηγίες για ασφαλή χρήση και οι προειδοποιήσεις ασφάλειας να αποδίδονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας.
 • Για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και για τα παιγνίδια, απαιτείται σήμανση με το ακρωνύμιο "CE" και προειδοποίηση και ενδείξεις για μέτρα προφύλαξης για ασφαλή χρήση στην ελληνική γλώσσα.
 • Για τα μαλακά μασητικά είδη (για χρήση από το στόμα από παιδιά κάτω των 3 χρόνων π.χ. πιπίλες, ρόγες, μπιμπερό κλπ) απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του κατασκευαστή ότι δεν περιέχουν φθαλικούς εστέρες.
Αρμόδια Αρχή: Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Ξυλοκάρβουνα/κάρβουνα
 • Το ξυλοκάρβουνο θεωρείται χημική ουσία και η εισαγωγή του διέπεται από τις υποχρεώσεις καταχώρισης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals).
 • Από την 01.06.2017 και εντεύθεν, για την εισαγωγή ξυλοκάρβουνων σε ποσότητα πέραν του ενός (1) τόνου ετησίως πρέπει να υπάρχει αριθμός προκαταχώρισης ή καταχώρισης REACH, ο οποίος παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency - ECHA).
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Πρόδρομες χημικές ουσίες.
 • Νοουμένου ότι οι πρόδρομες χημικές ουσίες ανήκουν στις ελεγχόμενες ψυχότροπες απαιτείται θεώρηση του τιμολογίου εισαγωγής από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

Αρμόδια Αρχή: Αστυνομία και Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.
Προϊόντα καπνού (π.χ. τσιγάρα, πούρα κλπ.) για επιτόπια κατανάλωση
 • Απαιτείται μία από τις πιο κάτω γενικές προειδοποιήσεις πάνω στη μονάδα συσκευασίας του προϊόντος καπνού και στην κάθε εξωτερική συσκευασία, εκτός του διάφανου περιτυλίγματος, η οποία χρησιμοποιείται για τη λιανική πώληση του προϊόντος καπνού:
  (i) "Το κάπνισμα σκοτώνει" "Tutun icmek oldurur”

  (ii) “Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά εσάς και τους γύρω σας” “Tutun icmek size ve cevrenizdekilere ciddi zararlar verir”.

 • Επιπρόσθετα μια από τις συμπληρωματικές προειδοποιήσεις που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα της Κ.Δ.Π. 151/2004.
 • Η σήμανση των καπνικών προϊόντων που παράγονται ή διατίθενται για πώληση για την περιεκτικότητά τους σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα στην ελληνική και τουρκική γλώσσα.
Αρμόδια Αρχή: Υγειονομικές Υπηρεσίες και Τμήμα Τελωνείων.
Προστατευτικά κράνη για χρήση από μοτοσικλετιστές.
 • Απαιτείται ειδική σήμανση βάσει του προτύπου κατασκευής η οποία πρέπει να είναι ανεξίτηλη και να φέρει τον κωδικό της Αρμόδιας Αρχής έγκρισης κατασκευής συνοδευόμενο από τον αριθμό του προτύπου.
 • Απαιτείται πιστοποιητικό έγκρισης τύπου για κάθε τύπο κράνους από τη χώρα κατασκευής.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Συμπληρώματα διατροφής.
 • Αν είναι για προσωπική χρήση (δηλ. σε μικρές ποσότητες) δεν υπάρχει περιορισμός.
 • Αν είναι για εμπορικό σκοπό και περιέχουν βιταμίνες και ιχνοστοιχεία απαιτείται η αποστολή γνωστοποίησης στο Υπουργείο Υγείας από τον εισαγωγέα για να δοθεί έγκριση από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες δημόσιας υγείας.
 • Αν περιέχουν άλλες ουσίες επιπλέον από τις βιταμίνες και τις ιχνοστοιχείες, τότε απαιτείται άδεια κυκλοφορίας από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Αρμόδια Αρχή: Υγειονομικές Υπηρεσίες.
Τηλεπικοινωνιακός ασύρματος εξοπλισμός π.χ. ασύρματα και κινητά ραδιοτηλέφωνα και συσκευές τηλεειδοποίησης, περιλαμβανομένων των επίγειων δορυφορικών σταθμών τύπου VSAT.

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που μπορεί να συνδεθεί με τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις των διαφόρων εταιριών που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, π.χ. τηλέφωνα, καλώδια, τηλεομοιότυπα κ.λ.π..
Εφαρμόζεται η Οδηγία 1999/2005/ΕΚ και απαιτούνται κυρίως:
  1. κατάλληλη σήμανση με το ακρωνύμιο «CE»,
  2. Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προτύπων που καταρτίζονται αναφορικά με τις ισχύουσες Οδηγίες και διατυπώνουν με αναλυτικούς τεχνικούς όρους τις βασικές απαιτήσεις και
  3. Προσκόμιση δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή.
Αρμόδιες Αρχές: Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Τρόφιμα συσκευασμένα ή μη.
 • Υγειονομικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης.
 • Έλεγχος από το Υγειονομείο και από άλλες Υπηρεσίες ανάλογα με το προϊόν.
Αρμόδια Αρχή: Υγειονομικές Υπηρεσίες.
Τροχίσκοι Ξύλου
(Επεξεργασμένοι)
 • Δεν υπόκεινται σε φυτουγειονομικό έλεγχο από την αρμόδια αρχή (Τμήμα Γεωργίας).
Φάρμακα για ανθρώπινη χρήση.
 • Άδεια εμπορίας από το Συμβούλιο Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.
 • Θεώρηση τιμολογίου εισαγωγής από το Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Αρμόδια Αρχή: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.
Φυτά και φυτικά προϊόντα (ξυλεία, σπόροι, πατατόσπορος, χώμα/υπόστρωμα, λουλούδια, φρούτα, λαχανικά κ.ά).
 • Γνωστοποίηση πρόθεσης εισαγωγής στο Τμήμα Γεωργίας εκ των προτέρων.
 • Απαίτηση εγγραφής εισαγωγέα σε επίσημο μητρώο του Τμήματος Γεωργίας.
 • Φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό της χώρας προέλευσης.
 • Φυτοϋγειονομικός έλεγχος και ποιοτικός έλεγχος, ανάλογα με το είδος του προϊόντος από τον Κλάδο Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας του Τμήματος Γεωργίας.
 • Καταβολή σχετικών τελών στο Τμήμα Γεωργίας. Οι σπορομερίδες πρέπει να συνοδεύονται από πορτοκαλί πιστοποιητικό της ISTA (International Seed Testing Association) με εξαίρεση αυτές που προέρχονται από τον Καναδά και τις ΗΠΑ, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικό από τον AOSA (Association of Official Seed Analysts).

Σημείωση: Τονίζεται ότι ορισμένα είδη φυτών και φυτικών προϊόντων που εισάγονται από συγκεκριμένες τρίτες χώρες τυγχάνουν ειδικών απαιτήσεων ή απαγορεύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες να αποτείνεστε στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας το οποίο είναι η Αρμόδια Αρχή.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Γεωργίας.
Φυτοφάρμακα
 • Άδεια εισαγωγής εκ των προτέρων από το Τμήμα Γεωργίας (Κλάδος Ελέγχου Αγροχημικών).

Σημείωση: Για δραστικές ουσίες οι οποίες είναι απαγορευμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπεται η εισαγωγή τους μόνο σε περιπτώσεις που υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς νοουμένου ότι εξασφαλίζεται άδεια εισαγωγής από το Τμήμα Γεωργίας.
Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Γεωργίας.
Χαλυβουργικά προϊόντα (σίδηρος και χάλυβας):
 • Άδεια εισαγωγής (έγγραφο επιτήρησης) από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Καν. (ΕΕ) 2016/670 για την εισαγωγή στην Ένωση (θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία), χαλυβουργικών προϊόντων (σιδήρου και χάλυβα). Ισχύει για εισαγωγές από τρίτες χώρες με εξαίρεση των προϊόντων καταγωγής Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτεσταιν. Σημείωση: εξαιρούνται οι εισαγωγές των οποίων το καθαρό βάρος δεν υπερβαίνει τα 2.500 χιλιόγραμμα (kg).
Ο παρών Κανονισμός θα εφαρμόζεται μέχρι τις 15 Μαΐου 2020.

Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Χειροπέδες.
 • Άδεια από τον Αρχηγό Αστυνομίας

Αρμόδια Αρχή: Αστυνομία
Περιγραφή αγαθών
Προϋποθέσεις για την εισαγωγή
Μη εμπορικές αποστολές προϊόντων ζωικής προέλευσης σε ποσότητες για προσωπική χρήση που αποτελούν τμήμα αποσκευών ταξιδιωτών ή αποστέλλονται σε μικρές ποσότητες προς ιδιώτες ή παραγγέλλονται εξ αποστάσεωςΕφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 206/2009
1) Μικρές ποσότητες κρέατος και γάλακτος καθώς και των προϊόντων τουςΕπιτρέπεται μόνον η εισαγωγή ή αποστολή στην ΕΕ μικρών ποσοτήτων για προσωπική χρήση κρέατος και γάλακτος καθώς και των προϊόντων τους (εκτός από παιδικό γάλα σε σκόνη, παιδικές τροφές και ειδικές τροφές ή ειδικές ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους), υπό τον όρο να προέρχονται από την Κροατία, τις Νήσους Φερόε, τη
Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν ή την Ελβετία και το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα κατ' άτομο (10 κιλά).
2)Παιδικό γάλα σε σκόνη, παιδικές τροφές και ειδικές τροφές που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους Επιτρέπεται μόνον η εισαγωγή ή αποστολή στην ΕΕ μικρών ποσοτήτων για προσωπική χρήση παιδικού γάλακτος σε σκόνη, παιδικών τροφών, και ειδικών τροφίμων που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους υπό τον όρο ότι:
— προέρχονται από την Κροατία, τις Νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία ή την Ισλανδία, και η συνολική ποσότητά τους δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 10 χιλιόγραμμων (10 κιλά) κατ' άτομο και ότι:
— το προϊόν δεν χρειάζεται ψυγείο πριν καταναλωθεί,
— είναι συσκευασμένο ιδιοσκεύασμα και
— η συσκευασία δεν είναι ανοιγμένη εκτός και αν καταναλώνεται εκείνη την ώρα.
— προέρχονται από άλλες χώρες (εκτός της Κροατίας, τις Νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία ή την Ισλανδία), και η συνολική
ποσότητά τους δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 2 χιλιόγραμμων (2 κιλά) κατ' άτομο και ότι:
— το προϊόν δεν χρειάζεται ψυγείο πριν καταναλωθεί,
— είναι συσκευασμένο ιδιοσκεύασμα και
— η συσκευασία δεν είναι ανοιγμένη εκτός και αν καταναλώνεται εκείνη την ώρα.
3) Ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους
Επιτρέπονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  · Το προϊόν δεν χρειάζεται ψυγείο πριν καταναλωθεί,
  · Είναι συσκευασμένο ιδιοσκεύασμα, και
  · Η συσκευασία δεν είναι ανοιχτή εκτός και αν καταναλώνεται εκείνη την ώρα.
Επιτρέπεται μόνον η εισαγωγή ή αποστολή στην ΕΕ ποσοτήτων για προσωπική χρήση ζωοτροφών που απαιτούνται για
ιατρικούς λόγους υπό τον όρο ότι:
— προέρχονται από την Κροατία, τις Νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία, ή την Ισλανδία, και η συνολική ποσότητά τους δεν υπερ-
βαίνει το όριο βάρους των 10 χιλιόγραμμων (10 κιλά) κατ' άτομο και ότι:
— το προϊόν δεν χρειάζεται ψυγείο πριν καταναλωθεί,
— είναι συσκευασμένο ιδιοσκεύασμα και
— η συσκευασία δεν είναι ανοιγμένη εκτός και αν καταναλώνεται εκείνη την ώρα
24.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/11
— προέρχονται από άλλες χώρες (εκτός της Κροατίας, τις Νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία, ή την Ισλανδία), και η συνολική
ποσότητά τους δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 2
χιλιόγραμμων (2 κιλά) κατ' άτομο και ότι:
— το προϊόν δεν χρειάζεται ψυγείο πριν καταναλωθεί,
— είναι συσκευασμένο ιδιοσκεύασμα και
— η συσκευασία δεν είναι ανοιγμένη εκτός και αν καταναλώνεται εκείνη την ώρα.
4) Μικρές ποσότητες αλιευτικών προϊόντων για προσωπική κατανάλωση από τον άνθρωποΕπιτρέπεται η εισαγωγή ή αποστολή στην ΕΕ μικρών ποσοτήτων αλιευτικών προϊόντων σε ποσότητες για προσωπική χρήση (συμπεριλαμβανομένων νωπών, αποξηραμένων, μαγειρεμένων, παστών ή καπνιστών ψαριών και ορισμένων οστρακοειδών, όπως γαρίδες, αστακούς, νεκρά μύδια και νεκρά στρείδια) υπό τον όρο ότι:
— τα νωπά ψάρια είναι εκσπλαχνισμένα,
— το βάρος των αλιευτικών προϊόντων δεν υπερβαίνει, κατ' άτομο, τα 20 χιλιόγραμμα (20 κιλά) ή το βάρος ενός ιχθύος, όποιο από τα δύο βάρη είναι μεγαλύτερο.
Οι εν λόγω περιορισμοί δεν ισχύουν για αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από τις Νήσους Φερόε ή την Ισλανδία.
5) Μικρές ποσότητες άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης για προσωπική κατανάλωση από τον άνθρωπο.Επιτρέπεται η εισαγωγή ή αποστολή στην ΕΕ άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, όπως μέλι, ζώντα στρείδια, ζώντα μύδια
και σαλιγκάρια για παράδειγμα, υπό τον όρο ότι:
— προέρχονται από την Κροατία, τις Νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία, ή την Ισλανδία, και η συνολική ποσότητά τους δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 10 χιλιόγραμμων (10 κιλά) κατ' άτομο,
— προέρχονται από άλλες χώρες (εκτός της Κροατίας, τις Νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία, ή την Ισλανδία), και η συνολική
ποσότητά τους δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 2 χιλιόγραμμων (2 κιλά) κατ' άτομο.
6)Μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων ζωικής προέλευσηςΕπιτρέπεται η εισαγωγή ή αποστολή στην ΕΕ μεγαλύτερων ποσοτήτων προϊόντων ζωικής προέλευσης, εφόσον ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τις εμπορικές αποστολές, στις οποίες περιλαμβάνονται:
— απαιτήσεις πιστοποίησης, όπως ορίζονται στο κατάλληλο επίσημο κοινοτικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό,
— η παρουσίαση των προϊόντων, με τη σωστή τεκμηρίωση, σε εξουσιοδοτημένο κοινοτικό συνοριακό σταθμό επιθεώρησης για κτηνιατρικό έλεγχο, κατά την άφιξη στην ΕΕ.
7)
 • Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ζαχαροπλαστικής που δεν είναι αναμεμειγμένα ή παραγεμισμένα με προϊόντα κρέατος,
 • Συμπληρώματα διατροφής συσκευασμένα για τον τελικό καταναλωτή,
 • Εκχυλίσματα κρέατος και συμπυκνώματα κρέατος,
 • Ελιές γεμιστές με ψάρια,
 • Ζυμαρικά και νούγιες που δεν είναι αναμεμειγμένα ή παραγεμισμένα με προϊόντα κρέατος,
 • Σούπες και αρωματικές ουσίες συσκευασμένες για τον τελικό καταναλωτή, και
 • Οποιοδήποτε άλλο προϊόν διατροφής το οποίο δεν περιέχει νωπό ή μεταποιημένο κρέας ή γαλακτοκομικά προϊόντα και με λιγότερο από 50 % μεταποιημένων προϊόντων αυγών ή αλιευτικών προϊόντων.
*****Εξαιρούνται από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 206/2009
8) Προϊόντα ζωικής προέλευσης από προστατευόμενα είδη. Για ορισμένα προστατευόμενα είδη ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί. Για παράδειγμα για το χαβιάρι οξυρύγχου, το όριο βάρους είναι κατά μέγιστο 125 γραμμάρια κατά άτομο.
No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων