Ελληνικά
Republic of Cyprus Emblem Customs and Excise Department Customs and Excise Department Logo
Background Image

Home Page | FAQ | Sitemap | Links | Contact Us
Advanced Search             
PrintPrint
Ελληνικά
Back to the previous page
Export Refunds - Refund Rates Per Product Sector - Refund Rates for Fruits and VegetablesRelated Attachments:
Download Acrobat Reader File Reg. 265/2004 of 16 February 2004 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples (Size: 102,86 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 765/2004 of 23 April 2004 setting the export refunds for nuts (shelled almonds, hazelnuts in shell, shelled hazelnuts and walnuts in shell) using system A1 (Size: 188,2 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 766/2004 of 23 April 2004 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges and apples) (Size: 102,65 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1146/2004 of 22 June 2004 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges and apples) (Size: 33,95 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1153/2004 of 23 June 2004 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, table grapes, apples and peaches) (Size: 41,28 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1156/2004 of 23 June 2004 on the issuing of system A3 export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges and apples) (Size: 34,01 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1425/2004 of 6 August 2004 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, table grapes and apples) (Size: 40,89 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1732/2004 of 5 October 2004 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, table grapes, apples and peaches) (Size: 34,4 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1855/2004 of 26 October 2004 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples) (Size: 41,37 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2066/2004 of 1 December 2004 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, table grapes and apples) (Size: 32,27 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2126/2004 of 14 December 2004 setting the export refunds for nuts (shelled almonds, hazelnuts in shell, shelled hazelnuts and walnuts in shell) using system A1 (Size: 34,51 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2127/2004 of 14 December 2004 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 38,1 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 153/2005 of 28 January 2005 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples) (Size: 32,56 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 291/2005 of 21 February 2005 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 38,25 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 524/2005 of 1 April 2005 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 31,95 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 525/2005 of 1 April 2005 on the issuing of system A3 export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 31,05 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 618/2005 of 21 April 2005 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 38,15 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 788/2005 of 25 May 2005 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 32,36 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 950/2005 of 22 June 2005 setting the export refunds for nuts (shelled almonds, hazelnuts in shell, shelled hazelnuts and walnuts in shell) using system A1 (Size: 34,19 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 951/2005 of 22 June 2005 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, table grapes, apples and peaches) (Size: 38,25 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1052/2005 of 5 July 2005 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 32,12 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1078/2005 of 8 July 2005 correcting Regulation (EC) No 951/2005 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, table grapes, apples and peaches) (Size: 34,27 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1172/2005 of 19 July 2005 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples) (Size: 38,5 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1702/2005 of 18 October 2005 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples) (Size: 38,42 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1907/2005 of 22 November 2005 on the issuing of system A3 export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples) (Size: 31,46 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2044/2005 of 14 December 2005 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 38,22 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 2045/2005 of 14 December 2005 setting the export refunds for nuts (shelled almonds, hazelnuts in shell, shelled hazelnuts and walnuts in shell) using system A1 (Size: 34,49 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 7/2006 of 5 January 2006 on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector (apples) (Size: 28,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 75/2006 of 17 January 2006 on the issuing of system A3 export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 31,72 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 119/2006 of 24 January 2006 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples) (Size: 31,91 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 230/2006 of 9 February 2006 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 38,47 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 303/2006 of 20 February 2006 on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector (lemons and apples) (Size: 28,56 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. No 363/2006 of 1 March 2006 on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes) (Size: 28,45 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 428/2006 of 15 March 2006 on the issuing of system A3 export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 31,05 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 557/2006 of 5 April 2006 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 38,08 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 560/2006 of 5 April 2006 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 31,68 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 579/2006 of 7 April 2006 on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector (lemons) (Size: 28,55 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 710/2006 of 8 May 2006 on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes) (Size: 28,62 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 783/2006 of 24 May 2006 on the issuing of system A3 export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 30,93 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 774/2006 of 22 May 2006 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 31,58 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 855/2006 of 9 June 2006 on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector (lemons (Size: 28,81 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 857/2006 of 12 June 2006 setting the export refunds for nuts (shelled almonds, hazelnuts in shell, shelled hazelnuts and walnuts in shell) using system A1 (Size: 36,34 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 858/2006 of 12 June 2006 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches) (Size: 40,28 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1025/2006 of 5 July 2006 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples (Size: 31,68 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1139/2006 of 26 July 2006 on the issuing of system A3 export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches) (Size: 31,09 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1175/2006 of 31 July 2006 on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector (lemons) (Size: 28,78 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1243/2006 of 17 August 2006 on the issue of system B export licences in the fruit and vegetables sector (peaches) (Size: 28,59 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1510/2006 of 11 October 2006 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples) (Size: 39,52 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1689/2006 of 15 November 2006 on the issuing of system A3 export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples) (Size: 32,02 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1707/2006 of 17 November 2006 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches) (Size: 31,86 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1838/2006 of 13 December 2006 setting the export refunds for nuts (shelled almonds, hazelnuts in shell, shelled hazelnuts and walnuts in shell) using system A1 (Size: 38,86 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 134/2007 of 13 February 2007 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples) (Size: 38,96 Kb)
Download Acrobat Reader File Corrigendum to Reg. 134/2007 of 13 February 2007 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples) (Size: 41,61 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 263/2007 of 12 March 2007 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples (Size: 31,73 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 266/2007 of 13 March 2007 on the issuing of system A3 export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples (Size: 31,18 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 627/2007 of 6 June 2007 setting the export refunds for nuts (shelled almonds, hazelnuts in shell, shelled hazelnuts and walnuts in shell) using system A1 (Size: 35,24 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 628/2007 of 6 June 2007 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches) (Size: 39,38 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 678/2007 of 18 June 2007 opening an invitation to tender for the allocation of A3 export licences for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches) (Size: 37,89 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 818/2007 of 12 July 2007 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples) (Size: 31,44 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 819/2007 of 12 July 2007 on the issuing of system A3 export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches) (Size: 31,69 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1203/2007 of 15 October 2007 fixing the A1 and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples) (Size: 41,89 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 1311/2007 of 8 November 2007 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches) (Size: 34,45 Kb)
Download Acrobat Reader File Reg. 30/2008 of 16 January 2008 fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples) (Size: 31,83 Kb)


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων