English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Δελτίο Τύπου OLAF για το έτος 2017-6/6/2018

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) το 2017

Οι σημαντικές έρευνες που τερμάτισαν σύνθετα συστήματα απάτης


Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ολοκληρώνοντας έρευνες μεγάλης κλίμακας κατά το 2017, έδειξε και πάλι την ικανότητά της να εντοπίζει και να διερευνά σύνθετα συστήματα απάτης σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν. Οι έρευνες της OLAF ποικίλουν και περιλαμβάνουν σοβαρές υποθέσεις υποτιμολόγησης, όπου οι απατεώνες αποκόμιζαν κέρδη με το να δηλώνουν ψευδώς χαμηλές τιμές για εμπορεύματα κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ, καθώς επίσης και περιπτώσεις όπου η OLAF αντιμετώπισε Οργανωμένες Εγκληματικές Ομάδες που ασχολούνταν με απάτες για εξασφάλιση κονδυλίων που προορίζονται για την γεωργία ή ακόμα και περιπτώσεις όπου οι ανακριτές αποκάλυψαν απάτη σε μεγάλα έργα υποδομής. Οι τάσεις στις έρευνες για την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και συγκεκριμένες περιπτώσεις και ενέργειες που διεξάγονται από την OLAF, παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο κ. Nicholas Ilett, Διευθύνων Σύμβουλος της Υπηρεσίας, δήλωσε ότι "οι έρευνες μας το 2017 δείχνουν ότι το έργο μας είναι απαραίτητο για την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ και διασφαλίζουν ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της απάτης και της διαφθοράς, αλλά για τη χρηματοδότηση σχεδίων που μπορούν να προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία στους πολίτες ».

Οι ερευνητικές επιδόσεις της OLAF το 2017 σε αριθμούς:

 • Η OLAF ολοκλήρωσε 197 έρευνες, εκδίδοντας 309 συστάσεις προς τις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές.
 • Η OLAF συνέστησε την ανάκτηση ποσού άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτός ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός προέρχεται από τις υποθέσεις απάτης υποτιμολόγησης που ολοκλήρωσε η OLAF κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Η OLAF άνοιξε 215 νέες υποθέσεις, μετά από 1111 προκαταρκτικές αναλύσεις δεδομένων και στοιχείων που διενεργήθηκαν από εμπειρογνώμονες της OLAF.
 • Λόγω της μη αύξησης του προσωπικού της και παρά την πολυπλοκότητα των υποθέσεων που εξετάστηκαν, η OLAF κατάφερε να μειώσει περαιτέρω τη χρονική διάρκεια των ερευνών της σε 17,6 μήνες.

Τάσεις στις έρευνες κατά της απάτης:

Η διασυνοριακή διάσταση των εργασιών της, επιτρέπει στην OLAF να διαμορφώσει μια μοναδική αντίληψη της μεταβαλλόμενης φύσης της απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η OLAF παρουσιάζει στην παρούσα έκθεση της, ανάλυση ορισμένων από τις πιο εντυπωσιακές τάσεις που αποκάλυψαν οι έρευνές της:

 • Η διαφθορά, η σύγκρουση συμφερόντων και η χειραγώγηση των διαδικασιών υποβολής προσφορών εξακολουθούν να εντοπίζονται σε περιπτώσεις απάτης που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, και σε ορισμένες περιπτώσεις συγκεκριμένες Οργανωμένες Εγκληματικές Ομάδες προσπαθούν να αποκομίσουν κέρδη χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτή.
 • Οι απατεώνες προσπαθούν όλο και περισσότερο να αποκομίσουν κέρδη από την παράνομη εξασφάλιση κονδυλίων που προορίζονται για έρευνα ή για τη κρίση των προσφύγων.
 • Η φοροδιαφυγή διενεργείται μέσω διασυνοριακών εγκληματικών συστημάτων.

Ο μοναδικός ρόλος της OLAF στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των εσόδων μέσω παγκόσμιων ερευνών:

Η OLAF παρουσιάζει στην παρούσα έκθεση λεπτομερή επισκόπηση των δραστηριοτήτων της που αποσκοπούν στην προστασία των εσόδων της ΕΕ, με την ολοκλήρωση σειράς ερευνών στον τομέα αυτό το 2017. Πράγματι, Οργανωμένες Εγκληματικές Ομάδες, εκμεταλλεύτηκαν κενά στο νομοθετικό πλαίσιο ή στην επιχειρησιακή ικανότητα των τελωνειακών διοικήσεων να λειτουργούν διασυνοριακά. Στο πλαίσιο αυτό, λόγω της ικανότητάς της να λειτουργεί διακρατικά, να συλλέγει και να ανταλλάσσει γρήγορα πληροφορίες, η OLAF διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα των εσόδων, καθώς και στην παροχή βοήθειας στις εθνικές τελωνειακές διοικήσεις στο δύσκολο έργο τους.

Συμβολή στις πολιτικές της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης:

Η OLAF βρίσκεται συχνά στην πρώτη γραμμή της διαπραγμάτευσης νομοθετικών κειμένων σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από την απάτη και τη διαφθορά. Η απόφαση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής το 2017 σηματοδότησε ένα ορόσημο στην υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η OLAF εργάστηκε σθεναρά για να υποστηρίξει αυτό το έργο εδώ και πάνω από μία δεκαετία και θα συνεχίσει να εργάζεται για να διασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων προστατεύονται αποτελεσματικά από απάτες και διαφθορά.

Για να διαβάσετε την πλήρη αναφορά, (στα Αγγλικά) πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2017_en.pdf

Αποστολή, εντολή και αρμοδιότητες της OLAF:

Η αποστολή της OLAF είναι να εντοπίζει, να ερευνά και να καταπολεμά την απάτη σε σχέση με κεφάλαια της ΕΕ.

Η OLAF εκπληρώνει την αποστολή της με:

 • Τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών για την απάτη και τη διαφθορά με κοινοτικά κονδύλια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν σε έργα που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην Ευρώπη·
 • Τη συμβολή στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη διερεύνηση σοβαρών παραπτωμάτων από το προσωπικό της ΕΕ και τα μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ·
 • Την ανάπτυξη μιας υγιούς πολιτικής καταπολέμησης της απάτης στην ΕΕ.
 • Στο πλαίσιο της ανεξάρτητης διερευνητικής αποστολής της, η OLAF μπορεί να διερευνήσει θέματα σχετικά με την απάτη, τη διαφθορά και άλλα αδικήματα που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά:
 • Τις δαπάνες της ΕΕ, οι κύριες κατηγορίες των οποίων είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, η γεωργική πολιτική, τα ταμεία της αγροτικής ανάπτυξης, οι άμεσες δαπάνες και η εξωτερική βοήθεια·
 • Ορισμένους τομείς των εσόδων της ΕΕ, κυρίως δασμούς·
 • Υποψίες σοβαρών παραπτωμάτων από το προσωπικό της ΕΕ και τα μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) κα. Alina BUREA στα τηλέφωνα: +32 2 29 57336 και +32 2 29 57336, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, olaf-media@ec.europa.eu

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της OLAF ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/anti_fraudNo documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων