Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την εγκύκλιο ΕΥΡΩ 6.
Είδος τέλους
Ποσό σε £ την 1.1.2008
Ποσό σε €

την 1.1.2008

Τέλος άδειας εμπορίας ή πώλησης βιομηχανοποιημένου καπνού
£30
€51
Τέλος άδειας για κατασκευαστή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
£100
€170
Τέλος άδειας για κατασκευαστή ζιβανίας
£150
€256
Τέλος άδειας για κατασκευαστή προϊόντων που εμπίπτουν στον ορισμό αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών
£500
€854
Τέλος άδειας για οινοπνευματοποιό Β΄ και ποτοποιό
£750
€1.280
Τέλος άδειας για παραγωγή άλλων προϊόντων που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης
£750
€1.280
Τέλος άδειας για οινοπνευματοποιό Α΄
£1.500
€2.560
Τέλος άδειας για κατασκευαστή μπίρας
£1.500
€2.560
Τέλος άδειας για βιομηχανοποίηση καπνού
£1.500
€2.560No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας