Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων για "Τσιγάρα και καπνός για στριφτά τσιγάρα που δεν φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και χαρακτηριστικό ασφαλείας και τσιγάρα και καπνός για στριφτά τσιγάρα με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση".


Download Acrobat Reader File Ανακοίνωση για προσεχή λήξη μεταβατικής περιόδου τσιγάρων και καπνών που δεν φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επιπέδου μονάδας συσκευασίας και χαρακτηριστικό ασφαλείας (Μέγεθος: 172,59 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας