Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File EZM (1) - Άδεια εγκεκριμένου ζυγιστή και έδοση πιστοποιητικου ζύγισης νωπών μπανανών. Εφαρμογή ΕνωσιακούΤελωνειακού Κώδικα-Αντικατάσταση εγκυκλίου Ε.Ε.-<<ΕΖΜ>> (1) ημερ. 22 Ιουλίου 2016 (Μέγεθος: 906,67 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας