Ελληνικά
Republic of Cyprus Emblem Customs and Excise Department Customs and Excise Department Logo
Background Image

Home Page | FAQ | Sitemap | Links | Contact Us
Advanced Search             
PrintPrint
Ελληνικά
Back to the previous page
Euro - Amounts provided by Customs Legislation - Fees for the approval and operation of customs warehouses and tax warehouses

The fees have been amended by a decision of the Minister of Finance, so as to have convinient amounts

Kind of fee
Amount in £
Amount in €
1. Fees for the approval or operation of public customs warehouse (Cold storage warehouses, safe custody boxes)
£100
€170
2. Fees for the approval or operation of private customs warehouse (Cold storage warehouses, safe custody boxes)
£100
€170
3. Fees for the approval of a tax warehouse for the production of biofuels
£250
€427
4. Fees for the operation of a tax warehouse for the production of biofuels
£250
€427
5. Fees for the approval of a public customs warehouse
£500
€854
6. Fees for the approval of a general tax warehouse
£500
€854
7. Fees for the operation of a public customs warehouse
£500
€854
8. Fees for the operation of a general tax warehouse
£500
€854
9. Fees for the approval of a private customs warehouse
£1.000
€1.700
10. Fees for the approval of a private tax warehouse
£1.000
€1.700
11. Fees for the operation of a private customs warehouse
£1.000
€1.700
12. Fees for the operation of a private tax warehouse
£1.000
€1.700
13. Fees for the operation of an oil tank, approved as a customs warehouse and tax warehouse in the Larnaca installations
£3.000 for every tank
€5.120 for every tank
14. Fees for the operation of oil tanks approved as a customs warehouse and tax warehouse in the installations of Larnaca and Paphos Airports
£3.000 for every complex
€5.120 for every complex
15. Fees for the operation of floating oil tanks approved as a customs warehouse and tax warehouse
£3.000 for every floating structure
€5.120 for every floating structureNo documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων